De ECB en de arbeidsmarkt

Marktrapport

Weinig economische variabelen worden deze dagen zo nauwlettend gevolgd als de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers. Publicatiedata worden met stip aangeduid in de agenda’s, consensusvoorspellingen geanalyseerd en de uiteindelijke cijfers uitgebreid becommentarieerd. Deze maand vormde daarop geen uitzondering: met 235K nieuwe jobs bleef het augustuscijfer ver beneden de verwachte 700K+ en ‘ontgoochelde de markt enigszins’. Een sterkere groei zou een bijkomend signaal zijn geweest voor de verwachte kentering in het Amerikaanse monetaire beleid.

Dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nauwlettend gevolgd wordt, hoeft niet te verbazen. Met de inflatie in de VS ver boven de doelstelling en een erg dynamische groei, bereikt de Fed nu al twee van haar drie vooropgestelde doelstellingen. Het is dus de derde doelstelling, nl. een voldoende en inclusief herstel van de arbeidsmarkt, die het ritme van de normalisering van het monetaire beleid zal bepalen. Amerikaanse werkgelegenheidscijfers boksen dus ver boven hun gewicht.

Arbeidsmarktcijfers in de eurozone worden in vergelijking met de Amerikaanse cijfers onderbelicht. In tegenstelling tot de Fed blijft de ECB in de eerste plaats gefocust op de inflatiedoelstelling. Volgens de nieuwe ECB-strategie kunnen renteverhogingen pas indien de inflatieverankering rond de 2%-doelstelling voldoende stevig is en bereikt wordt ver voor het einde van de voorspelhorizon. En ook voor de evaluatie van het PEPP hult de ECB zich in een sibillijnse discussie rond ‘het einde van de crisis’. In ieder geval blijft het niet-conventioneel beleid gericht op het behoud van voldoende soepele financieringsvoorwaarden zolang als nodig om de pandemie te bestrijden. Arbeidsmarktcondities zelf zijn geen ECB-doelstelling.

Toch volgt ook de ECB de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend op, en niet alleen om mogelijke inflatie te anticiperen. In haar laatste beleidstoelichting – de eerste volgens de nieuwe vereenvoudigde communicatiestrategie – verwijst de ECB naar economische groei én werkgelegenheid om de economische toestand te duiden. Volgens de ECB wijst de blijvende werkgelegenheidskloof erop dat, ondanks de aantrekkende groei, de impact van de crisis nog voelbaar is. Op deze indirecte manier worden tewerkstellingscijfers ook in Europa een relevante factor in de discussie rond de timing van de normalisering van het monetaire beleid.

Het aantal banen neemt ook in Europa terug toe (zie figuur). Na de sterke krimp (3,2%) bij het begin van de coronacrisis als gevolg van de eerste, strenge, lockdown herstelt de werkgelegenheid gestaag, en in ieder geval veel sneller dan tijdens de financiële crisis. Ondanks het snelle herstel is de crisis nog niet volledig verteerd. De werkgelegenheid blijft nog zo’n 1,5% (2,5 miljoen eenheden) onder het precrisisniveau. Aan het huidige tempo wordt de kloof pas midden volgend jaar gedicht. Bovendien vertekenen de resterende steunmaatregelen, zoals tijdelijke werkloosheid, nog altijd voor een stuk de werkelijke toestand op de arbeidsmarkt.

Morgen komt de ECB met een nieuwe beleidstoelichting. Benieuwd of werkgelegenheid opnieuw wordt meegenomen in de evaluatie van de crisis.

Werkgelegenheid in de eurozone t.o.v. begin crisis

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB bijt minder hard maar lost niet

MNB bijt minder hard maar lost niet

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.