Een derde renteknip door de RBA

Marktrapport

De Australische centrale bank kwam gisteren bijeen voor de oktober-beleidsvergadering. Daarin besloten gouverneur Lowe en de zijnen om de rente voor de derde keer dit jaar met 25 bp te verlagen. De beleidsrente bereikt op die manier een nieuw historisch diepterecord van 0.75%. De beslissing was grotendeels verwacht. We gaan even dieper in op de RBA’s rationale.

Het aanslepend handelsconflict tussen de VS en China hangt als een donkere wolk boven de Australische – en bij uitbreiding de wereld – economie. Er is vooralsnog weinig zicht op een doorbraak en dat weegt door op het sentiment van de bedrijven. De onzekerheid leidt tot een uitstel van investeringen, klinkt het. De arbeidsmarkt doet het, net zoals in veel andere landen, daarentegen helemaal niet slecht. De werkloosheidsgraad stabiliseert rond een vrij lage 5.3% en de participatiegraad (66.2%) noteert aan een recordniveau. De tewerkstellingsgroei houdt stand, al vertraagde dat tempo recent. Lowe en co denken dat die vertraging zich op korte termijn zal verder zetten. Ook de loongroei blijft eerder beperkt en dat ziet de RBA graag anders. Het weegt immers op de binnenlandse consumptie, een belangrijke drijfveer voor economische groei. Over dat laatste klinkt de centrale bank voorzichtig positief: Australië bereikte in 1H 2019 mogelijk het kantelpunt na een zwak 2H 2018. De lage rentes, belastingverlagingen, infrastructuurwerken en een stabilisatie in de huizen- en grondstoffenmarkt worden verwacht de groei verder te ondersteunen.

De inflatie hinkt evenwel achterop. Omwille van de ruime Australische arbeidsreserves (en daaruit volgend de beperkte loongroei) is er voorlopig weinig sprake van inflatoire druk. De RBA verwacht de inflatie voor de komende jaren eerder aan de ondergrens van haar 2-3%-doelstelling. Zowel de ruimte op de arbeidsmarkt als de aanhoudend lage inflatie verantwoorden volgens de RBA de renteknip. Ze signaleerde zelfs een verdere versoepeling als dat nodig zou zijn.

De beslissing blijft wel niet helemaal vrij van kritiek. Gouverneur Lowe is nog steeds overtuigd van de effectiviteit van het monetair beleid. Hij kan moeilijk anders. Toch komt het debat omtrent het marginaal nut van een renteverlaging en de negatieve effecten van een (uiterst) lage rente ook in Australië stilaan op gang.

De Australische dollar staat al lang onder druk, vooral tegenover zijn grote Amerikaanse broer. De Aussie verloor na het rentebesluit gisteren verder terrein tot kortbij AUD/USD 0.67. Dat is het laagste niveau sinds begin 2009. Aan deze niveaus verdisconteert de munt al heel wat negatief nieuws (handelsonzekerheid). De globale groeivertraging houdt voorlopig echter onverminderd aan. Meer zelfs: de teleurstellende ISM (verwerkende nijverheid) suggereerde gisteren dat de VS zich langzaamaan richting de ‘gevarenzone’ begeeft. In zo’n context blijven we dan ook voorzichtig om de munt opnieuw te omarmen, de RBA en het ‘risico’ op meer renteverlagingen indachtig. De markt verdisconteert momenteel alvast een nieuwe renteverlaging in het eerste kwartaal van 2020.
 

AUD/USD: nog niet aan uitbodeming toe?!

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Markten kijken door verouderde PMI’s

Markten kijken door verouderde PMI’s

Turkse centrale bank zet belangrijke stap

Turkse centrale bank zet belangrijke stap
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.