Zloty heeft nog steeds weinig uitzicht op rentesteun

Marktrapport

Gisteren hield ook de Poolse centrale bank (NBP) haar beleid onveranderd op 1.5%. Dat was absoluut geen verrassing. Het is echter niet omdat de reactiefunctie van de NBP ondertussen goed gekend is, dat ze daarom evident is. Ook de NBP bank heeft zich al lang aangesloten bij de groep van centrale bankiers die het beleid liever (veel) te soepel houden dan eventueel de vergissing te maken van een onnodige verstrakking.

Het verhaal van de Poolse centrale bank klinkt niet zo verschillend van wat veel collega’s vaststellen. Ja, het gaat (zeer) goed met de binnenlandse economie, maar het handelsconflict en de internationale groeivertraging zijn een bron van onzekerheid. In Polen betekent ‘sterke’ economische groei wel ‘echt sterk’. In het eerste kwartaal nam de activiteit toe met 1.5% kw/kw en 4.7% j/j. Voor dit jaar heeft de NBP de groeivooruitzichten opwaarts bijgesteld tot 4.5%. Ook voor 2020 ziet ze een meer dan solide groei van iets onder 4.0%. Toch is dit geen reden om het ultra-stimulerend beleid af te bouwen.
Inzake inflatie heeft de NBP een inflatiedoelstelling van 2.5% (+/ 1.0%). Omwille van technische factoren, bevindt de inflatie zich nu kort bij de NBP doelstelling, (algemeen 2.6% in juni, 1.7% j/j core in mei). De NBP verwacht echter zelf dat die inflatie in 2020 en 2021 aanzienlijk hoger in de 1.5%/3.5 band kan postvatten. Eens te meer is dat geen reden om de markt zelfs nog maar voor te bereiden op een eventuele renteverhoging.

Voorzitter Galapinski is al lang een voorstander van een uiterst soepel beleid om daarmee de groei-ambities van de regering te helpen realiseren. Hij verkondigt al een hele tijd dat de rentes mogelijk niet hoeven te veranderen gedurende zijn ambtstermijn die loopt tot 2022. Gisteren stak hij zelfs nog een tandje bij en zei dat hij niet verrast zou zijn indien de volgende rentebeweging een renteverlaging en geen renteverhoging zou zijn! Hij gaf wel toe dat die mening niet algemeen wordt gedragen binnen het beleidscomité.

Na een periode van inertie was de Poolse zloty recent in iets betere doen. De zloty verstevigde van boven EUR/PLN 4.30 tot nu EUR/PLN beneden 4.25. Die beweging is echter vooral een uiting van relatieve euro-zwakte omdat de ECB het beleid waarschijnlijk verder zal versoepelen, eerder dan zloty sterkte. De versterking (+/- 1.0%!) blijft overigens zeer beperkt, maar toch vond Glapinski het nodig om al duiding te geven. Hij concludeerde dat de PLN-versteviging hetzelfde effect heeft van een renteverhoging, ook al stuurt de NBP daar niet op aan. De uitspraken van Glapinski illustreren alleen maar hoe hoog de lat ligt voor een eventuele renteverhoging zelfs in een context waar dat gezien de inflatie en groei best logisch zou zijn. Op kort termijn kan de zloty nog iets veder verstevigen tegen de euro indien de markt concreter zicht krijgt op een versoepeling door de ECB. Toch zal die beweging waarschijnlijk niet echt ver lopen. Hoe sterker de zloty, hoe kleiner de kans op een eventuele Poolse renteverhoging. Als de beweging naar de zin van de meerderheid van de NBP leden te ver gaat, is het zelfs niet denkbeeldig dat nog meer leden een renteverlaging gaan overwegen. In deze context dreigt een verdere versteviging van de zloty al snel een soort van ‘self destroying prophecy’ te worden. Koersen van EUR/PLN beneden 4.20 zijn in deze context niet vanzelfsprekend.
 

Figuur - Daling EUR/PLN eerder een teken van euro zwakte dan van zloty sterkte!

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.