Een BoE renteverhoging: meer dan fictie?

Marktrapport

Recent geraakte de markt er van overtuigd dat de spanning inzake internationale handel het radarwerk van de globale economie grondig heeft verstoord. Automatisch wordt dan in de richting van de centrale bankiers gekeken. Zij zullen opnieuw ter hulp moeten komen. Zo verwacht de markt dat de Fed de rente hoe dan ook zal verlagen. De vraag is wanneer en hoeveel. Wat de ECB betreft is de conclusie dat die de ‘window of opportunity’ om het beleid (beperkt) te normaliseren gemist heeft. Toch proberen enkele centrale banken nog tegen de stroom in te roeien. Eén daarvan is, merkwaardig genoeg, de Bank of England (BoE).

De BoE geeft al een tijd aan dat ze de rente (beperkt) kan verhogen om de inflatie beneden de inflatiedoelstelling van 2.0% te houden. Ze benadrukt wel dat dit scenario uitgaat van een ordelijke brexit. Wat dat laatste betreft kan je bezwaarlijk concluderen dat er recent vooruitgang is gemaakt. Toch bleven BoE-tenoren (hoofdeconoom Haldane, en gouverneur Saunders) recent de kans/noodzaak op een renteverhoging in de verf zetten. Sauders zei zelfs zeer expliciet dat de BoE niet hoeft te wachten om de rente te verhogen tot er volledige duidelijkheid is over brexit. Nog opvallender, het pleidooi van Saunders kwam er gisteren onmiddellijk na zwakke cijfers voor de maand april die suggereerden dat de Britse economie het tweede kwartaal zwak van start is gegaan. Toegegeven, de arbeidsmarktcijfers waren dan weer niet zo slecht. Onder andere de lonen stegen met 3.4% j/j, iets meer dan verwacht.
Centrale bankiers moeten zich natuurlijk niet te veel laten ‘opjagen’ door de waan van de dag. Zo stelt de BoE vast dat de Britse economie dicht bij volledige capaciteitsbezetting functioneert. Als de vraag dan iets sneller groeit dan het aanbod, kan inflatie snel de kop opsteken. Saunders verwijst hierbij onder meer naar de aantrekkende lonen. Volgens de theorie klopt dit als een bus.


Ook een verzwakking van het pond omwille van de brexitonzekerheid kan de inflatie hoger duwen. In dat geval is het al minder duidelijk of en hoe snel de BoE de rente moet verhogen. Waar moet de BoE haar prioriteit leggen als de brexitonzekerheid weegt op de groei, maar tegelijk de inflatie hoger stuurt omwille van het zwakkere pond?
De facto verdisconteert de markt nog steeds eerder een BoE renteverlaging dan een renteverhoging. Misschien moeten we het signaal van de BoE toch ook niet volledig negeren. Vooral de Britse binnenlandse vraag hield gedurende de periode van brexitonzekerheid vrij goed stand. Misschien kan dat nog even zo blijven, ook in het post-May tijdperk. Het zwakke (eventueel nog verzwakkende) pond kan de inflatie ook iets hoger houden dan de BoE wil. Voorlopig zien we de kans eerder klein, maar een éénmalige, preventieve verhoging is in die context niet volledig uitgesloten.

Wat het pond betreft waren we recent zeer voorzichtig omwille van de onzekerheid omtrent brexit. Dat blijft zo. Aan niveaus van EUR/GBP 0.89+ is er voor de Britse munt echter al behoorlijk wat slecht nieuws verdisconteerd. De (beperkte) stijging van het pond zojuist na het arbeidsmarktrapport is in dit verband illustratief. Het is twijfelachtig of de BoE de rente snel zal verhogen, maar een verlaging wanneer de Fed of andere centrale banken het beleid versoepelen, zit er ook niet onmiddellijk in. Misschien heeft de Britse munt het ergste voor even achter de rug. Vanuit technisch oogpunt is de zone 0.90/0.91 een zeer sterke weerstand. Zolang de brexitchaos niet volledig ontaardt, hoeft het pond die niveaus niet onmiddellijk op te zoeken.
 

Figuur - EUR/GBP: Hoeveel slecht brexitnieuws is verdisconteerd?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.