Markt verwacht dat Fed snel ter hulp (moet) komen

Marktrapport

Het ging de voorbije dagen enorm snel op de markten.

Sinds de Fed in Q1 haar bocht nam en een lange pauze aankondigde, ging de markt er al snel vanuit dat de opwaartse rentecyclus zijn koers gelopen had. De volgende stap zou waarschijnlijk een verlaging zijn. Powell en Co stapten nog niet mee in dat scenario. Zij keken de kat uit boom en zouden beslissen in functie van de data. De Amerikaanse economie deed het immers nog niet zo slecht. De neutrale houding van de Fed hield de markt nog even aan de koord om niet te snel vooruit te lopen in de richting van een renteverlaging.

Sinds begin mei rolt de (rente)steen steeds sneller van de berg. President Trump wil al langer dat de Fed ‘zijn’ economie een duwtje in de rug geeft via lagere rentes. Of de nieuwe episode in de handelsoorlog expliciet de bedoeling had om de arm van de Fed om te wringen is niet duidelijk. De facto heeft Trump zijn slag wel thuisgehaald. Sinds hij het staakt-het-vuren in het handelsconflict met China opgaf, groeide in de markt de overtuiging dat aanzienlijke en blijvende schade voor de wereldeconomie onvermijdelijk is. China en Europa hadden al stevig te lijden onder de verstoring van de handelskanalen (supply chains). Trump verkondigt dan wel dat de invoertarieven, via allerlei kanalen, een zegen zijn voor de Amerikaanse economie. De markt is tot een andere conclusie gekomen. De aankondiging van Trump vorige week om invoertarieven in te zetten tegen Mexico in het kader van het dispuut over immigratie was de druppel die de emmer deed overlopen. Als de grootste economie ter wereld, en tot voor kort grote pleitbezorger van vrijhandel, tarieven en andere handelsbeperkingen inzet als politiek wapen, is de economische realiteit grondig gewijzigd. Dit soort economische schade is niet van de ene op de andere dag terug te draaien. Het vertrouwen in heel wat evidenties gaat verloren en veel bedrijven houden hun businessmodel en investeringsbeslissingen grondig tegen het licht. Dat zal uiteindelijk wegen op de Amerikaanse groei. De vraag is niet langer of de Fed ter hulp zal (moeten) komen, maar wanneer en hoeveel. Op dit ogenblik verdisconteert de markt al tussen twee en drie renteverlagingen tegen eind dit jaar. Volgend jaar kan daar beslist nog wat bijkomen.
De Amerikaanse rentetrend trekt de rentes wereldwijd omlaag. Ook de Duitse 10-j rente is ondertussen teruggevallen tot het historisch dieptepunt van 0.20%. De markten gaan er vanuit dat niet enkel de rentecyclus maar ook de economische cyclus voorbij is.


De wisselmarkten blijven een oord van relatieve rust vergeleken met de scherpe herpositionering op de beurzen en in de rentemarkt. Tot voor kort genoot de dollar het voordeel van de twijfel door hogere Amerikaanse groei, riante rentesteun en zijn status van veilige haven. De riante rentesteun is de dollar in sneltreinvaart aan het verliezen. Je kan je ook de vraag stellen in welke mate de ‘chantagepolitiek’ van Trump de status van veilige haven op termijn verantwoordt. Toch blijft de schade voor de dollar tot nader bericht beperkt. EUR/USD zakt niet meer, maar daarmee is voorlopig ook alles gezegd. EUR/USD bevindt zich nog steeds binnen de grenzen van de 1.1100/1.1265 handelsband. De malaise van de dollar is niet groter dan die van de euro. Het verlies aan rentesteun is onvoldoende om de dollar onderuit te halen. Dat kan veranderen wanneer Trump ‘zijn munt’ inzet als wapen in het handelsconflict. In het Trump-tijdperk kunnen zowat alle zekerheden op de helling komen. Dat geldt ook voor de ‘sterke dollar’, zeker als de Amerikaanse president daar voordelen in ziet.

 

Figuur - Amerikaanse 2-yr rente: Fed zal snel ter hulp (moeten) komen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.