Hulp uit onverwachte hoek

Marktrapport

Eind vorige week borgen markten minstens tijdelijk hun meest pessimistische groeiscenario op. Voor één keer waren het niet de typische verdachten die de ommekeer inluidden. Geen ECB, geen Fed, geen Amerikaanse payrolls, geen PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren, maar wel… maandelijkse Chinese cijfers over de geldgroei en kredietverlening!

De forse opstoot in de Chinese cijfers kunnen wijzen op een aantrekkende binnenlandse vraag. Bovendien waren de Chinese handelsdata eerder op de dag ook al verrassend sterk. De uitvoer (uitgedrukt in dollar) steeg met 14.6% j/j na een terugval in februari. De sterke exportcijfers wissen minstens één vraagteken over de gezondheid van de Chinese economie uit. De selectieve monetaire en fiscale stimulering van de autoriteiten werpt mogelijk stilaan haar vruchten af. We waarschuwen wel om voorzichtig om te springen met volatiele Chinese maandcijfers. Eén zwaluw maakt de lente niet. Bevestiging is nodig en die komt er mogelijk woensdag al met een eerste schatting voor het eerste kwartaal BBP-cijfer, industriële productiecijfers, kleinhandelsverkopen en bedrijfsinvesteringen (maand maart).

Maandcijfers of niet, de markt reageerde. En hoe! De veilige Duitse en Amerikaanse overheidsobligaties waren kind van de rekening en vielen prooi aan winstnemingen. Het opwaartse trendkanaal in obligatiekoersen (of neerwaartse trendkanaal in rentes) sinds oktober vorig jaar komt nu ook in Europa onder druk te staan. Op dagbasis stegen de Duitse rentes tot 7 basispunten aan het lange eind van de curve. Op de wisselmarkt helt de balans steeds meer in het voordeel van de euro. We duidden vorige week al op de opmerkelijke dagbeweging in EUR/USD na een onverwacht softe ECB-beleidsvergadering. De theoretische eurozwakte was toen van bijzonder korte duur. De positieve ommekeer in het risicosentiment, duwde EUR/USD boven de kaap van 1.13, verder weg van de cruciale steunzone net beneden 1.12.

Investeerders nemen een eerder afwachtende houding aan bij de start van de nieuwe handelsweek. Er was opnieuw positief nieuws uit Chinees-Amerikaanse handelshoek, maar de reactie van de Chinese beurs suggereert dat er al veel rek op het thema zit. Chinese beurzen moesten winsten van anderhalve procent quasi volledig prijsgeven in de laatste handelsuren.

De aandacht verschuift deze week behalve de Chinese cijfers onder meer naar de Europese PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren, de meest tijdige vinger aan de economische pols in de euro zone. De markt verwacht een stabilisatie, maar we blijven voorzichtig. Voorlopende deelindicatoren zoals (export)orders wezen in maart op een verdere verzwakking. Tot slot trekt het resultatenseizoen zich op gang. De Amerikaanse zakenbank JP Morgan Chase trapte vrijdag positief af en ondersteunde de verbetering in het sentiment. We hebben vooral oor naar hoe bedrijven de economische toekomst inschatten. Morgen schotelen we u een uitgebreide vooruitblik voor.
 

Figuur - EUR/USD: balans helt verder in het voordeel van de euro. Breuk boven 1.13 verbetert het technische beeld.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.