Economische Vooruitzichten zomer update 2021

Lees de blikvangers hieronder of klik hier om de PDF te openen.

Blikvangers

  • De wereldeconomie herstelt krachtig van de coronacrisis, maar met regionale verschillen. De recente data over het bbp in het tweede kwartaal bevestigen het asynchrone verloop van het herstel, waarbij het momentum verschuift van de VS naar Europa. We handhaven onze positieve verwachtingen. We gaan er daarbij van uit dat het herstel voldoende krachtig is om niet gefnuikt te worden door de nieuwe onzekerheid die de snelle verspreiding van de deltavariant veroorzaakt. De tekorten en vertragingen in de bevoorrading kunnen het economisch herstel wel enigszins vertragen, maar we blijven ervan uitgaan dat die problemen in hoofdzaak tijdelijk zijn en zullen wegebben zonder het herstel in de ontwikkelde economieën tot stilstand te brengen.
  • Na twee kwartalen van krimp is de economie in de eurozone in het tweede kwartaal van 2021 verrassend sterk gegroeid (namelijk met 2% tegenover het vorige kwartaal). Het bbp-niveau lag nog 3% onder dat van vóór de pandemie. Vooral in Spanje en Italië werd een krachtig herstel opgetekend, terwijl het herstel in Frankrijk en Duitsland matiger was. Alles wijst erop dat de economische dynamiek in de eurozone sterk zal blijven, met dank aan de toenemende vaccinatiegraad en de stevige inhaalvraag. Het geleidelijk op gang komen van de Europese Next Generation EU subsidiestroom en de gunstige externe omgeving zullen ertoe bijdragen dat de economie van de eurozone in het eerste kwartaal van 2022 opnieuw het peil van vóór de pandemie bereikt.
  • In de VS zette de economie in het tweede kwartaal opnieuw een sterke groeiprestatie neer. Dat bracht haar op het niveau van vóór de pandemie. Onder impuls van de particuliere consumptie nam het reële bbp in het tweede kwartaal met 6,5% (geannualiseerd) toe tegenover het vorige kwartaal. De voorraadafbouw zwakte de groei af, wellicht als gevolg van de mindere productie door de bottlenecks in de aanleveringen. Voor de toekomst verwachten we een wat tragere, maar toch nog stevige groei dankzij de verdere opening van de economie en het stimulerende begrotingsbeleid. Ondertussen is de arbeidsmarkt in het afgelopen jaar op indrukwekkende wijze verbeterd. Dat neemt niet weg dat er nog altijd 6,8 miljoen minder arbeidsplaatsen zijn dan vóór de pandemie en dat er belangrijke onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod bestaan. De weg naar volledig herstel is dus nog lang.
  • De Chinese economie groeide in het tweede kwartaal van 2021 sterker dan verwacht: met 7,9% tegenover dezelfde periode in het voorgaande jaar. De groei viel weliswaar fors lager uit dan de 18,3% van het eerste kwartaal, maar die laatste weerspiegelde vooral de extreme economische terugval als gevolg van grote lockdowns in China begin vorig jaar. Vanuit een kwartaalperspectief bekeken, verstevigde de groei, met dank aan de impuls van de uitvoer. In juli heeft de Chinese centrale bank de reserveverplichtingenratio voor alle banken met 50 basispunten verlaagd. De ingreep lijkt eerder preventief en wijst erop dat het herstel van de Chinese economie al ver is gevorderd. Tegen de achtergrond van de verwachting dat de economische groei wat zou gaan vertragen, suggereert de verlaging van de reserveverplichting dat de autoriteiten erop toezien dat het monetair beleid niet al te krap is.
  • Overal in de ontwikkelde economieën neemt de inflatie toe. De eerste raming van het julicijfer voor de eurozone toonde een verrassend forse versnelling tot 2,2%. Een mix aan sterke basiseffecten was de oorzaak. In de VS was de inflatiedruk nog groter. De inflatie liep er in juni op tot 5,4%, doordat de heropening van de economie de prijzen van een beperkt aantal items fors de hoogte injoeg. Het zou kunnen dat deze prijsdruk wat langer aanhoudt dan initieel gedacht. Maar we handhaven onze visie dat de huidige inflatie toch vooral door tijdelijke factoren wordt gedreven. We verwachten geen opwaartse inflatiespiraal, al zijn de inflatierisico’s voor de komende periode toch duidelijk opwaarts.
  • Zowel de ECB als de Fed handhaafden hun accommoderend beleid. Op hun beleidsvergadering van juli keken ze door de recente inflatie-opstoot heen. In opvolging van haar geactualiseerde beleidsstrategie met een symmetrische inflatiedoelstelling van 2% wijzigde de ECB haar toelichting over het te verwachten monetair beleid (forward guidance). Het komt erop neer dat de lage rentevoeten nog langer zullen worden gehandhaafd. Voor de eerstkomende twee jaar wordt geen verhoging van de beleidsrentes verwacht. De Fed liet ondertussen verstaan dat de VS-economie vordert op de weg naar het tweevoudig Fed-mandaat. Maar ze deinsde ervoor terug om al een timing voorop te stellen voor de afbouw van haar aankoopprogramma van financiële activa.

Economische update landen en regio's

België

Centraal- en Oost-Europa

Ierland

Economische voorspellingen september 2021

   

Reële bbp-groei (periodegemiddelde, jaarcijfers gebaseerd op kwartaalcijfers, in %)

Inflatie 

(periodegemiddelde, in %)

      2020 2021 2022 2020 2021 2022
Eurozone Eurozone   -6,5 5,0 4,5 0,2 2,2 1,7
Duitsland   -4,9 3,2 4,4 0,3 2,6 1,8
Frankrijk   -8,0 5,8 3,9 0,5 1,6 1,4
Italië   -8,9 5,5 4,5 -0,2 1,3 1,2
Spanje   -10,8 5,7 5,8 -0,3 1,9 1,3
Nederland   -3,8 3,6 3,8 1,1 2,0 1,6
België   -6,3 5,6 3,6 0,4 2,1 1,8
Ierland   5,9 15,0 7,0 -0,5 2,0 2,3
Slowakije   -4,8 4,2 4,6 2,0 1,7 2,2
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië   -5,8 3,5 4,5 3,3 2,7 2,5
Hongarije   -5,1 7,3 5,4 3,4 4,7 3,5
Bulgarije   -3,8 4,3 4,0 1,2 2,1 2,3
Polen   -2,7 5,6 4,9 3,6 4,5 2,8
Roemenië   -3,7 7,5 7,0 2,3 5,0 4,5
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk   -9,8 6,7 5,5 0,9 2,2 2,1
Zweden   -2,9 4,2 3,5 0,7 1,7 1,6
Noorwegen   -3,1 3,9 3,8 1,2 2,8 1,8
Zwitserland   -2,5 3,7 2,9 -0,9 0,4 0,6
Opkomende economieën China   2,3 8,8 5,4 2,5 1,2 2,3
India*   -7,3 8,6 8,1 6,2 4,8 4,5
Zuid-Afrika   -6,4 5,5 2,0 3,0 4,3 4,4
Rusland   -3,0 3,9 2,4 3,4 6,1 4,5
Turkije   1,8 9,0 4,0 12,3 17,5 13,5
Brazilië   -4,1 4,8 2,4 3,3 7,3 4,7
Andere ontwikkelde economieën Verenigde Staten   -3,4 6,0 3,9 1,2 4,3 2,4
Japan    -4,7 2,4 3,0 -0,1 0,1 0,5
Australië   -2,4 4,9 3,3 0,9 2,2 2,0
Nieuw-Zeeland   -1,2 5,5 3,2 1,7 2,3 2,0
Canada   -5,3 6,1 4,2 0,6 2,9 2,4
* fiscaal jaar van april tot maart           10/9/2021

Beleidsrentes (einde periode, in %)

    10/9/2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Eurozone Eurozone (refi-rente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurozone (depo-rente) -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië 0,75 1,00 1,50 1,75 1,75
Hongarije 1,57 1,80 2,20 2,50 2,50
Bulgarije -        
Polen 0,10 0,10 0,10 0,25 0,75
Roemenië 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Zweden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Noorwegen 0,00 0,25 0,50 0,50 0,75
Zwitserland -0,75 -0,75 -0,75 -0,75 -0,75
Opkomende
economieën
China (MLF vanaf 20/08/’19) 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
India 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25
Zuid-Afrika 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00
Rusland 6,75 6,75 7,00 7,00 6,75
Turkije 19,00 19,00 18,00 16,00 14,50
Brazilië 5,25 6,00 6,75 7,25 7,25
Andere ontwikkelde economieën Verenigde Staten (midden doelbereik) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Japan  -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10
Australië 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Nieuw-Zeeland 0,25 0,25 0,75 1,00 1,00
Canada 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Rente op 10-jaarse overheidsobligaties (einde periode, in %)

    10/9/2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Eurozone Duitsland -0,33 -0,25 0,00 0,20 0,25
Frankrijk 0,00 0,00 0,25 0,45 0,50
Italië 0,71 0,85 1,10 1,40 1,45
Spanje 0,34 0,40 0,65 0,85 0,90
Nederland -0,22 -0,10 0,15 0,35 0,40
België -0,02 0,00 0,25 0,45 0,50
Ierland 0,04 0,05 0,30 0,50 0,55
Slowakije -0,16 -0,05 0,20 0,40 0,45
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië 1,93 2,00 2,20 2,26 2,33
Hongarije 3,13 3,10 3,20 3,25 3,30
Bulgarije 0,30 0,10 0,35 0,55 0,60
Polen 1,97 2,00 2,30 2,40 2,50
Roemenië 4,11 4,06 4,10 4,10 4,00
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 0,75 0,85 1,00 1,05 1,15
Zweden 0,21 0,30 0,55 0,75 0,80
Noorwegen 1,37 1,45 1,70 1,90 1,95
Zwitserland -0,28 -0,20 0,05 0,25 0,30
Opkomende
economieën
China 2,88 3,00 3,25 3,45 3,70
India 6,18 6,15 6,40 6,60 6,85
Zuid-Afrika 8,86 8,95 8,95 9,15 9,40
Rusland 7,01 7,00 6,90 6,90 6,60
Turkije 16,56 17,00 16,50 15,50 15,00
Brazilië 11,18 11,15 11,20 11,30 11,35
Andere ontwikkelde
economieën
Verenigde Staten 1,33 1,45 1,70 1,90 2,15
Japan  0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Australië 1,26 1,35 1,60 1,80 2,05
Nieuw-Zeeland 1,89 2,05 2,30 2,40 2,75
Canada 1,22 1,30 1,55 1,75 2,00

Wisselkoersen (einde periode)

  10/9/2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
USD per EUR 1,18 1,20 1,21 1,27 1,30
CZK per EUR 25,33 25,35 25,10 24,90 24,70
HUF per EUR 349,49 351,00 353,00 355,00 355,00
PLN per EUR 4,54 4,60 4,50 4,48 4,40
BGN per EUR 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
RON per EUR 4,94 4,93 4,94 4,94 4,94
GBP per EUR 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88
SEK per EUR 10,19 10,15 10,10 10,00 10,00
NOK per EUR 10,20 10,15 10,00 9,80 9,80
CHF per EUR 1,08 1,09 1,12 1,14 1,15
BRL per USD 5,22 5,00 5,00 5,00 5,00
INR per USD 73,42 74,00 74,00 73,50 73,25
ZAR per USD 14,10 14,00 14,00 14,00 14,00
RUB per USD 72,91 73,00 72,00 71,00 71,00
TRY per USD 8,42 8,70 9,00 9,10 9,20
RMB per USD 6,44 6,45 6,45 6,45 6,45
JPY per USD 109,84 111,00 112,00 112,00 112,00
USD per AUD 0,74 0,75 0,77 0,79 0,80
USD per NZD 0,71 0,72 0,74 0,75 0,76
CAD per USD 1,26 1,25 1,23 1,22 1,21

Meer voorspellingen kan je hier vinden.

Disclaimer:

Deze publicatie werd gerealiseerd door de economen van de KBC-groep. Alle meningen in deze publicatie vertegenwoordigen de persoonlijke mening van de auteur(s) op de daarin vermelde datum en zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.
KBC Groep NV geeft geen garanties voor de mate waarin de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch voor de mate waarin zij zich ook effectief zullen realiseren. Alle prognoses zijn indicatief. Duurzaamheid maakt deel uit van de algemene bedrijfsstrategie van KBC Groep NV (zie https://www.kbc.com/nl/duurzaam-ondernemen.html). We houden rekening met deze strategie bij de keuze van de onderwerpen voor onze publicaties, maar een grondige analyse van de economische en financiële ontwikkelingen vereist het bespreken van een bredere waaier aan onderwerpen. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief . De informatie kan niet beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of aankoop van financiële instrumenten. Zij kan evenmin beschouwd worden als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of “onderzoek op beleggingsgebied “ in de zin van de wet – en regelgeving over de markten voor financiële instrumenten. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Groep NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van de informatie, publicatie en gegevens verboden en dit ongeacht de vorm of de middelen. KBC Groep NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie of voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het gebruik van dit document. 

Alle historische koersen/prijzen, statistieken en grafieken zijn up-to-date, tot en met 21 juli 2021, tenzij anders vermeld. De verstrekte posities en prognoses zijn die van 21 juli 2021.

Gerelateerde artikels

MNB bijt minder hard maar lost niet

MNB bijt minder hard maar lost niet

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.