België

België

Publicaties over België

Quo vadis, Belgische inflatie?

Quo vadis, Belgische inflatie?

Arbeidsoppotting in onzekere tijden

Arbeidsoppotting in onzekere tijden

Schoolverlaters op weg naar de arbeidsmarkt

Schoolverlaters op weg naar de arbeidsmarkt

Inflatieschokken mét reële impact

Inflatieschokken mét reële impact

Inflatiedruk verschilt tussen inkomensgroepen

Inflatiedruk verschilt tussen inkomensgroepen

Overloopeffect maskeert ‘echte’ groei Belgische economie

Overloopeffect maskeert ‘echte’ groei Belgische economie

Amerikaanse woningmarkt: stijgende prijzen ontmoeten stijgende rente

Amerikaanse woningmarkt: stijgende prijzen ontmoeten stijgende rente

Economische update

België

Economische voorspellingen november 2022

Nationale rekeningen (reële jaarwijziging, in %)

  2021 2022 2023
Particuliere consumptie 5,5 3,6 0,9
Overheidsconsumptie 4,8 -0,2 1,4
Investeringen in vaste activa 4,9 -1,0 1,3

Bedrijfsinvesteringen

3,9 -1,6 1,5

Overheidsinvesteringen

5,2 -4,8 1,9

Investeringen in woongebouwen

7,9 2,9 0,4
Finale binnenlandse vraag (ongerekend voorraadwijzigingen) 5,2 1,5 1,1
Voorraadwijziging (groeibijdrage) 0,4 0,9 0,0
Uitvoer van goederen en diensten 11,3 3,7 -0,1
Invoer van goederen en diensten 10,7 3,2 0,8
       
Bruto binnenlands product (bbp) 6,1 2,9 0,2
       
Beschikbaar gezinsinkomen 1,8 -0,1 1,5
Bruto-gezinsspaarquote (in % beschikbaar inkomen) 16,4 13,2 13,8

Evenwichtsindicatoren

  2021 2022 2023
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, in %)      

Consumptieprijzen (geharmoniseerde CPI)

3,2 10,9 6,2

Gezondheidsindex (nationale CPI)

2,0 9,0 6,4
       
Arbeidsmarkt      

Werkgelegenheid (jaarwijziging, in 1000, einde jaar)

112,3 63,2 22,5

Werkloosheidsgraad (in % van de beroepsbevolking, einde jaar, Eurostat definitie)

5,6 6,0 6,2
       
Overheidsfinanciën (in % van het bbp bij ongewijzigd beleid)      

Netto-financieringssaldo

-5,5 -5,2 -6,0

Overheidsschuld

108,2 105,3 108,4
       
Saldo lopende rekening (in % van bbp) 0,4 -3,0 -3,5
       
Woningprijzen (gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen, Eurostat definitie) 7,1 5,0 2,5