België

België

Publicaties over België

Sociaal-demografische trends veranderen Belgische woningmarkt

Sociaal-demografische trends veranderen Belgische woningmarkt

Tegenwind steekt op voor de Belgische woningmarkt

Tegenwind steekt op voor de Belgische woningmarkt

Groeitempo was in 2022 in de drie gewesten allicht vrij gelijkmatig

Groeitempo was in 2022 in de drie gewesten allicht vrij gelijkmatig

België heeft nog weg af te leggen op vlak van duurzaamheid

België heeft nog weg af te leggen op vlak van duurzaamheid

Inflatie remt Belgische consumptiegroei, maar hoe sterk?

Inflatie remt Belgische consumptiegroei, maar hoe sterk?

Paradox in de auto-industrie

Paradox in de auto-industrie

Quo vadis, Belgische inflatie?

Quo vadis, Belgische inflatie?

Economische update

België

Economische voorspellingen september 2023

Nationale rekeningen (reële jaarwijziging, in %)

  2022 2023 2024
Particuliere consumptie 4,1 2,5 1,5
Overheidsconsumptie 3,1 -1,0 1,1
Investeringen in vaste activa -0,8 2,8 2,1

Bedrijfsinvesteringen

-1,4 4,5 2,8

Overheidsinvesteringen

-1,3 4,7 2,5

Investeringen in woongebouwen

1,3 -3,3 -0,4
Finale binnenlandse vraag (ongerekend voorraadwijzigingen) 2,6 1,7 1,5
Voorraadwijziging (groeibijdrage) 0,5 -0,1 0,0
Uitvoer van goederen en diensten 5,1 -1,5 0,9
Invoer van goederen en diensten 4,9 -0,8 1,7
       
Bruto binnenlands product (bbp) 3,2 0,9 0,9
       
Beschikbaar gezinsinkomen -3,1 4,1 1,2
Bruto-gezinsspaarquote (in % beschikbaar inkomen) 12,3 13,7 13,5

Evenwichtsindicatoren

  2022 2023 2024
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, in %)      

Consumptieprijzen (geharmoniseerde CPI)

10,3 2,7 3,3

Gezondheidsindex (nationale CPI)

9,2 4,4 3,5
       
Arbeidsmarkt      

Werkgelegenheid (jaarwijziging, in 1000, einde jaar)

74,9 45,1 37,5

Werkloosheidsgraad (in % van de beroepsbevolking, einde jaar, Eurostat definitie)

5,7 5,8 5,7
       
Overheidsfinanciën (in % van het bbp bij ongewijzigd beleid)      

Netto-financieringssaldo

-3,9 -5,0 -4,9

Overheidsschuld

105,1 105,6 106,7
       
Saldo lopende rekening (in % van bbp) -3,6 -2,0 -1,6
       
Woningprijzen (gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen, Eurostat definitie) 5,6 1,0 1,5