België

België

Publicaties over België

Inflatieschokken mét reële impact

Inflatieschokken mét reële impact

Inflatiedruk verschilt tussen inkomensgroepen

Inflatiedruk verschilt tussen inkomensgroepen

Overloopeffect maskeert ‘echte’ groei Belgische economie

Overloopeffect maskeert ‘echte’ groei Belgische economie

Amerikaanse woningmarkt: stijgende prijzen ontmoeten stijgende rente

Amerikaanse woningmarkt: stijgende prijzen ontmoeten stijgende rente

Minder uitbundige woningmarkt na topjaar 2021

Minder uitbundige woningmarkt na topjaar 2021

Faillissementsgolf die er niet kwam nu toch op komst?

Faillissementsgolf die er niet kwam nu toch op komst?

Komt de betaalbaarheid van Belgisch vastgoed in gevaar?

Komt de betaalbaarheid van Belgisch vastgoed in gevaar?

Economische update

België

Economische voorspellingen juni 2022

Nationale rekeningen (reële jaarwijziging, in %)

  2021 2022 2023
Particuliere consumptie 6,4 3,6 1,2
Overheidsconsumptie 4,4 1,4 1,5
Investeringen in vaste activa 7,8 0,2 2,9

Bedrijfsinvesteringen

8,0 0,7 3,3

Overheidsinvesteringen

2,6 -11,0 2,5

Investeringen in woongebouwen

10,0 4,4 1,7
Finale binnenlandse vraag (ongerekend voorraadwijzigingen) 6,3 2,2 1,7
Voorraadwijziging (groeibijdrage) -0,5 0,7 0,0
Uitvoer van goederen en diensten 9,6 1,8 2,2
Invoer van goederen en diensten 9,1 2,7 3,3
       
Bruto binnenlands product (bbp) 6,2 2,1 0,8
       
Beschikbaar gezinsinkomen 1,8 0,1 1,5
Bruto-gezinsspaarquote (in % beschikbaar inkomen) 16,4 13,7 14,0

Evenwichtsindicatoren

  2021 2022 2023
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, in %)      

Consumptieprijzen (geharmoniseerde CPI)

3,2 8,7 3,4

Gezondheidsindex (nationale CPI)

2,0 8,2 3,8
       
Arbeidsmarkt      

Werkgelegenheid (jaarwijziging, in 1000, einde jaar)

109,0 50,1 30,0

Werkloosheidsgraad (in % van de beroepsbevolking, einde jaar, Eurostat definitie)

5,7 5,9 6,1
       
Overheidsfinanciën (in % van het bbp bij ongewijzigd beleid)      

Netto-financieringssaldo

-5,5 -4,7 -4,9

Overheidsschuld

108,2 105,6 108,3
       
Saldo lopende rekening (in % van bbp) -0,4 -2,4 -2,4
       
Woningprijzen (gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen, Eurostat definitie) 7,1 4,5 2,5