België

België

Publicaties over België

Afkoeling Belgische woningmarkt zal milderen, maar vooruitzicht blijft matig

Afkoeling Belgische woningmarkt zal milderen, maar vooruitzicht blijft matig

Brussel is middenmoter in vergelijking Europese steden

Brussel is middenmoter in vergelijking Europese steden

Sociaal-demografische trends veranderen Belgische woningmarkt

Sociaal-demografische trends veranderen Belgische woningmarkt

Tegenwind steekt op voor de Belgische woningmarkt

Tegenwind steekt op voor de Belgische woningmarkt

Groeitempo was in 2022 in de drie gewesten allicht vrij gelijkmatig

Groeitempo was in 2022 in de drie gewesten allicht vrij gelijkmatig

België heeft nog weg af te leggen op vlak van duurzaamheid

België heeft nog weg af te leggen op vlak van duurzaamheid

Inflatie remt Belgische consumptiegroei, maar hoe sterk?

Inflatie remt Belgische consumptiegroei, maar hoe sterk?

Economische update

België

Economische voorspellingen april 2024

Nationale rekeningen (reële jaarwijziging, in %)

  2023 2024 2025
Particuliere consumptie 1,4 1,5 1,4
Overheidsconsumptie 0,4 2,3 1,0
Investeringen in vaste activa 3,3 -2,2 2,4

Bedrijfsinvesteringen

6,3 -2,5 2,9

Overheidsinvesteringen

2,5 3,1 2,6

Investeringen in woongebouwen

-5,7 -4,5 0,6
Finale binnenlandse vraag (ongerekend voorraadwijzigingen) 1,6 0,8 1,6
Voorraadwijziging (groeibijdrage) 0,4 0,0 0,0
Uitvoer van goederen en diensten -3,3 -0,9 2,3
Invoer van goederen en diensten -2,8 -1,4 2,8
       
Bruto binnenlands product (bbp) 1,5 1,2 1,2
       
Beschikbaar gezinsinkomen 4,4 1,8 1,4
Bruto-gezinsspaarquote (in % beschikbaar inkomen) 14,6 14,9 14,7

Evenwichtsindicatoren

  2023 2024 2025
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, in %)      

Consumptieprijzen (geharmoniseerde CPI)

2,3 3,8 2,1

Gezondheidsindex (nationale CPI)

4,3 3,5 2,1
       
Arbeidsmarkt      

Werkgelegenheid (jaarwijziging, in 1000, einde jaar)

29,2 20,0 30,0

Werkloosheidsgraad (in % van de beroepsbevolking, einde jaar, Eurostat definitie)

5,6 5,6 5,5
       
Overheidsfinanciën (in % van het bbp bij ongewijzigd beleid)      

Netto-financieringssaldo

-4,4 -4,5 -4,9

Overheidsschuld

105,2 105,7 107,4
       
Saldo lopende rekening (in % van bbp) -1,0 -0,5 -1,0
       
Woningprijzen (gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen, Eurostat definitie) 2,5 2,8 3,0