Draghi behoudt een gematigd positieve toon

Sinds de ECB in juni haar beleid vastlegde tot de zomer van 2019, worden niet meteen de grootste verrassingen verwacht van een nieuwe ECB-vergadering. Enige mogelijkheid tot nieuwe inzichten worden dan ook herleidt tot de persconferentie van ECB-voorzitter Mario Draghi achteraf. Door een toenemende bezorgdheid van investeerders over de globale economische groei, viel het af te wachten of hij de gemoederen wat kon bedaren.

Draghi behoudt gematigd positieve toon

De ECB wijzigt haar beleid niet. De beleidsrentes blijven onveranderd, de maandelijkse aankoop van obligaties werd gehalveerd tot €15 miljard en zullen ophouden eind dit jaar. Het engagement om de rente onveranderd laag te houden tot de zomer van 2019 werd bevestigd. Tijdens de vraag- en antwoordsessie achteraf hield Draghi een gematigd positieve toon aan. Hij erkent het zwakker economisch momentum. Niet meer, niet minder. Meeste indicators blijven boven trend en sommige ontgoochelende resultaten wijt hij aan “idiosyncratische fenomenen”. Als voorbeeld gaf hij de Duitse autosector. Die moet door de aanpassing aan nieuwe EU-emissietesten de productie tijdelijk terugschroeven. Toch is de recente beroering op financiële markten niet van die aard dat ze het beleid van de ECB beïnvloeden. Ondanks ietwat ontgoochelende recente inflatie-indicatoren, behoudt Draghi het vertrouwen in een graduele convergentie van de inflatie naar de ECB-doelstelling (onder, maar dichtbij 2%). Hij wijst daarvoor onder meer naar de stijging van de onderhandelde lonen. Dat is een bemoedigend teken, het suggereert namelijk een meer duurzame loongroei.

Toenemende risico’s?

Een groot deel van de journalisten was geïnteresseerd in Draghi’s kijk op Italië en de bijhorende budgetperikelen. Logischerwijs ontweek Draghi de vraag door aan te geven dat de Italiaanse kwestie een ‘fiscale discussie’ is. Hij stelde vast dat eventuele ‘besmetting’ richting andere (perifere) landen van de EU beperkt blijft. Daarnaast zag hij externe risico’s in de aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China, de brexit-impasse en stijgende marktvolatiliteit. Op vraag wat de ECB als mogelijkheden ziet in het geval zich een soort ‘worst case scenario’ afspeelt, antwoordde Draghi dat de ECB-toolbox zeer rijk gevuld blijft in termen van monetaire beleidsinstrumenten. Hij haalde daarbij ietwat verrassend het TLTRO-programma aan. Dat programma werd in 2014 in het leven geroepen om de kredietverlening van banken richting huishoudens en bedrijven te stimuleren. Dat de strategisch doordachte en uiterst voorzichtige Draghi dit vermeldt, geeft aan dat de ECB intern nadenkt over hulpmiddelen om de markt en/of de economie te steunen indien dit echt opnieuw nodig zou zijn. Voorlopig is dit echter niet aan de orde.

Achteraf gezien haalde Draghi opnieuw zijn slag thuis. Ondanks wat grillige bewegingen tijdens de speech, reageerde de markt uiteindelijk slechts zeer beperkt op de ECB persconferentie. EUR/USD vertoonde wat intraday-volatiliteit maar bleef binnen een nauwe handelsband. Het muntenpaar zakt momenteel wel verder weg, tot onder het 1.14-niveau, maar dit is vooral te wijten aan algemene dollarsterkte. Concreet kijken we nu uit of het Amerikaanse groeicijfer van deze middag voldoende sterk is om de dollar richting EUR/USD 1.13 te laten verstevigen.

Draghi houdt EUR/USD binnen een nauwe handelsband

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.