Olie op weg naar 100 dollar per vat

Sinds het begin van het jaar is de prijs van ruwe Brentolie gestegen tot 95 dollar per vat (+20% sinds het begin van het jaar) en de kans is groot dat de olieprijs voor het eerst sinds 2014 100 dollar per vat bereikt (figuur 1). Recent stegen de olieprijzen door de toenemende geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Aangezien Rusland de op één na grootste producent/exporteur van ruwe olie ter wereld is, groeit de bezorgdheid over mogelijke onderbrekingen van de olieaanvoer. Nog belangrijker is dat de oliemarkt wordt ondersteund door fundamentele factoren, zoals de scherpe daling van de wereldwijde voorraden (figuur 2).

Enerzijds weerspiegelt dit een robuuste vraag naar olie, aangedreven door een toename in de VS, waar het olieverbruik momenteel een historisch hoogtepunt bereikt ondanks een snel stijgend aantal Omikron-besmettingen. Nu de vraag naar brandstoffen voor het wegvervoer over het geheel genomen grotendeels is genormaliseerd, zal kerosine in de nabije toekomst waarschijnlijk een prominentere rol gaan spelen in de toename van de vraag. Algemeen verwachten wij dat de wereldwijde vraag naar olie zich in de loop van het jaar verder zal herstellen en tegen eind 2022 het niveau van vóór de pandemie zal bereiken.

Aan de aanbodzijde handhaaft de OPEC+ -alliantie haar geplande productieverhogingen van 400.000 vaten per dag. Hogere streefcijfers betekenen echter niet noodzakelijk een hogere productie. Sommige lidstaten zijn steeds minder in staat om het tempo van de productieverhogingen aan te houden als gevolg van capaciteitsbeperkingen. Tegelijkertijd blijft de reactie van de Amerikaanse schalieproducenten op de hogere olieprijs relatief beperkt als gevolg van de strengere kapitaaldiscipline die geldt in de periode na het uitbreken van de pandemie. Bovendien lijkt de lager dan verwachte booractiviteit de stijgende kosten te weerspiegelen die het gevolg zijn van de groene transitie.

Al met al hebben wij onze vooruitzichten aanzienlijk opwaarts bijgesteld en verwachten wij nu dat de olieprijs in 2022 gemiddeld 90 dollar per vat zal bedragen, ten opzichte van 71 dollar per vat vorig jaar. Risico’s op de korte termijn zijn opwaarts, en de oliemarkt lijkt bijzonder kwetsbaar voor aanbodbelemmeringen, gezien de geringe aanbodbuffer. Tegelijkertijd houden we tekenen van mogelijke vraagvermindering als gevolg van de hoge olieprijzen (vooral in sommige opkomende markten) nauwgezet in het oog, want die zouden de olieprijsstijging kunnen afremmen.

Disclaimer:

Alle meningen in deze publicatie vertegenwoordigen de persoonlijke mening van de auteur(s). Noch de mate waarin de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Duurzaamheid maakt deel uit van de algemene bedrijfsstrategie van KBC Groep NV (zie https://www.kbc.com/nl/duurzaam-ondernemen.html). We houden rekening met deze strategie bij de keuze van de onderwerpen voor onze publicaties, maar een grondige analyse van de economische en financiële ontwikkelingen vereist het bespreken van een bredere waaier aan onderwerpen. Deze publicatie valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in de wet- en regelgeving over de markten voor financiële instrumenten. Elke overdracht, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie is verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Groep NV. KBC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de volledigheid ervan.

Gerelateerde publicaties

Update globale toeleveringsproblemen, bijkomende aanbodschokken in het vierde kwartaal van 2021

Update globale toeleveringsproblemen, bijkomende aanbodschokken in het vierde kwartaal van 2021

Globale toeleveringsproblemen blijven herstel Europese industrie bemoeilijken

Globale toeleveringsproblemen blijven herstel Europese industrie bemoeilijken

Grondstoffen: een tweesnijdend zwaard

Grondstoffen: een tweesnijdend zwaard

Verstoringen van de toeleveringsketens: problemen nog niet voorbij.

Verstoringen van de toeleveringsketens: problemen nog niet voorbij.