374890621
374890621

Après nous, le déluge

Marktrapport

Dat hij redder des vaderlands moet worden, stond in de sterren geschreven. Les bleus zijn sinds 2000 op zoek naar een derde Europese titel. Verlost vanonder het PSG-juk, rekenen onze zuiderburen vooral op Kylian Mbappé om de “Coupe Henri Delauney” naar Parijs te brengen. Niet enkel de sportieve druk rust op de schouders van de youngster. Op de persconferentie voor de opener van de Fransen verlegde de aanvaller gisterenavond ongebruikelijk de aandacht van voetbal-hoogmis naar de politieke chaos. Inclusief een oproep aan de jeugd om de sportieve eendracht op 30 juni in het stemhokje te kanaliseren en extreemlinks/-rechts van de macht te houden.

Frans president Macron heeft wat in gang gezet. Zijn vervroegde verkiezingsoproep dreigt desastreuzer te eindigen dan de Europese verkiezingsuitslag die de rechtstreekse aanleiding was. Vorige week vrijdag gingen alle alarmbellen af nadat (extreem)linkse partijen zich verenigden voor de parlementsverkiezingen. In het tweerondesysteem is de kans groot dat er geen plaats meer is voor centrum-kandidaten op 7 juli. Eerste peilingen tonen zo’n 35% steun voor Le Pen’s Rassemblement National, 26% voor het linkse Noveau Front populaire en 19% voor Macron’s Renaissance. De Franse minister van Financiën Le Maire dramatiseerde meteen dat een overwinning voor het linkse front rond Jean-Luc Mélenchon prelude zou zijn van een Franse exit uit de EMU. Het verkiezingsprogramma betekent een aanslag op de publieke financiën die regelrecht indruist met de Europese begrotingsregels, waartegen Mélenchon en co ook openlijk revolteren. De meeste economische hervormingen onder Macron zouden meteen op het kapblok komen. Vanuit marktoogpunt luidt de perverse redenering dat een overwinning voor Le Pen voor rust kan zorgen. Le Pen reikte de hand al uit naar Macron en benadrukt dat ze wil focussen op de handhaving van zowel orde (veiligheid) als publieke financiën.

De tol na een week van politieke chaos is groot. De Franse beurs (CAC 40) verloor meer dan 6%. De Franse kredietrisicopremie steeg met 16 bpn ten opzichte van de swaprente en bedraagt voor het eerst sinds 2012 meer dan 40 bpn. Spreads namen in mindere mate toe voor andere Europese landen: Italië (+10 bpn), Spanje (+7 bpn) of België (+2 bpn). Het verschil ten opzichte van de Duitse 10-jaarsrente liep met meer dan 30 bpn op omdat Duitse overheidsobligaties vooral op vrijdag hun rol van veilige haven opnamen. Op de wisselmarkt nam de Zwitserse frank het voortouw (EUR/CHF 0.95), terwijl minder liquide munten zoals de Hongaarse forint in de verdrukking kwamen (EUR/HUF 399). EUR/USD handelde voor het eerst sinds begin mei beneden 1.07. Na de eerste marktreset van vorige week, kan de scherpte van de algemene bewegingen misschien wat afnemen, maar voor Franse activa of de euro is er tot de stembusgang weinig herstelruimte. Daarvoor zijn er te veel valkuilen gaande van nieuwe peilingen, mogelijke waarschuwingen van kredietbeoordelaars over politieke uitlatingen tot uitschuivers op het EK, de laatste verenigende kracht. Mbappé beseft maar beter wat hem echt te doen staat…

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

Franse kredietrisicopremie (10j) ten opzichte van Europese swaprente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

Naar de overkant van de plas

Naar de overkant van de plas

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

Van euro- naar dollarzwakte

Van euro- naar dollarzwakte