1917047978
1917047978

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Marktrapport

Het partijtje armworstelen over de timing van een eerste renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank is na gisteren nog steeds niet beslecht. Lagere inflatiecijfers en de Fed-meeting zorgden voor een stevige dosis volatiliteit maar per saldo zweeft de markt nog steeds tussen september en december.

Hoewel het startschot naar een minder restrictief beleid de meeste media-aandacht kaapt, is het niet de voornaamste les die we trekken uit het nieuwe cijfermateriaal van de Fed. Daarvoor werpen we de blik al iets verder. In maart hielden amper 4 van de 19 Fed-gouverneurs rekening met een beleidsrente van meer dan 4% eind 2025. Na gisteren houden even veel/weinig Fed-leden rekening met een beleidsrente van minder dan 4% eind volgend jaar. Ongeveer de helft zet in op een doelzone van 4%-4.25% en stuurt daarmee een sterk signaal. Of er nu dit jaar één (nieuwe mediaan) of toch nog twee renteverlagingen volgen, de manoeuvreerruimte blijft hoe dan ook bijzonder klein.

Nieuwe groeiprognoses bleven stabiel op 2%-trendgroei over de beleidshorizon (tot 2026). Net als de ECB geeft de Fed toe dat het behalen van de 2%-inflatiedoelstelling veel weg heeft van een processie van Echternach, getuige opwaartse herzieningen voor hoofd- en onderliggende kerninflatie voor dit en volgend jaar. Van haar geliefde PCE kerndeflator verwacht de Fed geen verbetering meer het volgende half jaar (2.8%). Via gemiddeld 2.3% in 2025 gaat het naar 2% in 2026. De werkloosheidsgraad blijft over de 2024-2026 periode net beneden de 4.2% evenwichtswaarde als proxy voor maximale tewerkstelling.

De meest onderbelichte verschuiving gisteren was de tweede opeenvolgende stijging van de neutrale rente. Het is de theoretische evenwichtsrente in de optimale situatie van trendgroei, maximale tewerkstelling en prijsstabiliteit. De mediaan steeg in maart na iets meer dan een lustrum van 2.5% naar 2.56%. Na gisteren is dat 2.75% en het scheelde de mening van slechts één Fed-gouverneur of 3% stond in de tabellen. Die hogere neutrale rente is op termijn één van de factoren die pleiten voor hogere (lange) rentes. Fed-lid Waller gebruikt makkelijkheidshalve de Amerikaanse reële rente (gecorrigeerd voor inflatieverwachtingen) op een looptijd van 10 jaar als marktinschatting voor de neutrale rente (2.07% momenteel). Na gisteren wordt de kloof met de Fed-indicatie nog groter.

Tegen de volgende Fed-vergadering (31/07) moeten Powell en co het stellen met slechts één extra reeks van maandcijfers. De kans dat ze op basis daarvan de weg alsnog plaveit voor rente-actie in september is klein. Voor uitsluitsel is het waarschijnlijk wachten tot eind augustus (Jackson Hole symposium) en begin september (maandcijfers). In de tussentijd kan het pingpongspel tussen september en december blijven doorgaan. Omdat de volgende cruciale Amerikaanse cijfers pas begin juli volgen, verschuift de marktaandacht in principe snel opnieuw richting Franse parlementsverkiezingen. Die hebben de euro in hun greep. EUR/USD 1.06 blijft na gisteren het voorkeursscenario.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

Evolutie mediaanvoorspelling van neutrale rente door Fed-leden

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

Naar de overkant van de plas

Naar de overkant van de plas

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

Van euro- naar dollarzwakte

Van euro- naar dollarzwakte