543351892
543351892

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

Marktrapport

De test van de EUR/USD 1.09-weerstandszone is afgelopen. Een combinatie van dollarsterkte en eurozwakte trok het muntenpaar richting 1.0750. Een verdere daling richting de jaarbodem van 1.06 is op korte termijn ons voorkeursscenario. Dezelfde eurozwakte was de spreekwoordelijke druppel in EUR/GBP. Het muntenpaar viel door de 0.85-bodem die al sinds midden vorig jaar dient als technisch steunniveau. Ook hier is de weg van de minste weerstand in principe lager, met EUR/GBP 0.8340 (dip uit augustus 2022) als eerste technische referentie.

De dollarbeweging hoger startte vorige week vrijdag na de publicatie van Amerikaanse payrolls voor de maand mei. Volgens het Bureau of Labour Statistics kwamen er 272k nieuwe jobs bij terwijl de markt rekende op 180k. Bovendien versnelden de loonstijgingen naar 0.4% op maand- en 4.1% op jaarbasis. In de aanloop naar de Fed-vergadering sloeg de marktslinger opnieuw in de richting van één (december) ipv twee (september en december) renteverlagingen dit jaar. Ook al tikte de werkloosheidsgraad voor het eerst sinds januari 2022 het 4%-niveau aan (berekend via andere datareeks dan payrolls). Amerikaanse rentes stegen met 12 tot 16 basispunten over de volledige curve. Vanuit technisch oogpunt ligt ook de test van steun in de Amerikaanse 10j-rente (4.3%-zone) achter de rug. Het kan opnieuw snel gaan richting de jaartoppen met nieuwe inflatiecijfers en het Fed-verdict op woensdag. De Fed-mediaanvoorspelling voor het aantal renteverlagingen dit jaar wordt een close call tussen 1 of 2. In maart stonden er nog drie in de verwachtingen. Bijna automatisch wordt het rentepad in 2025 ook vlakker. Inflatievoorspellingen, de toon van de beleidsverklaring en de inschatting van de neutrale rente zijn andere aandachtspunten.

Sinds vanochtend is eurozwakte name of the game. De euro draagt opnieuw een politieke risicopremie nadat Frans president Macron vervroegde parlementsverkiezingen uitriep. Die komen er onverwacht snel op 30 juni en 7 juli nadat het extreemrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen de andere Franse politieke blokken decimeerde in Europese verkiezingen. RN behaalde 31.5% van de stemmen ten opzichte van 14.5% rond Macron’s pro-Europese alliantie en 13% voor de socialiste familie. De Franse president wil een sterker politiek mandaat, maar speelt hoog spel. Hij gaat ervan uit dat het tweeronde-systeem haar werk doet. Trekt de RN toch de macht in het Franse parlement naar haar toe, ligt de bestuurlijke bewijslast in haar kamp in de aanloop naar Franse presidentsverkiezingen van 2027. De macht van de president is groter dan die van het parlement. De dreigende ruk naar rechts weegt op de euro en zorgt voor een algemene stijging van kredietrisicopremies. De Franse 10j-rente ligt nu zo’n 30 basispunten boven de Europese swaprente uit. Het is geleden van de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen in 2017 dat de spread zo groot was. Toen bestond het risico dat extreemlinks (Mélenchon) en extreemrechts (Le Pen) in de tweede ronde tegen mekaar zouden uitkomen.
 

EUR/USD: van dollarsterkte naar eurozwakte.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord

ECB: gestart, maar wat nu?

ECB: gestart, maar wat nu?

Bank of Canada rolt de rode loper uit

Bank of Canada rolt de rode loper uit