ECB: gestart, maar wat nu?

Marktrapport

Het was de voorbije weken duidelijk naar de markten getelefoneerd. De ECB zou op de juni-vergadering het beleid iets minder restrictief maken. Inflatie bedraagt dan wel nog geen 2.0%, maar is voldoende gedaald om de voet nu al wat van de monetaire rem te halen. De richtinggevende depositorente staat nu op 3.75%. Toch bleef je na de het lezen van de beleidsverklaring en het aanhoren van de persconferentie van voorzitster Lagarde achter met een wat ambigu gevoel. Was het wel echt het juiste moment om nu al de monetaire tanker te keren?

In het beleidscommuniqué voert de ECB drie argumenten aan om haar beslissing te rechtvaardigen. Een nieuwe beoordeling van de inflatievooruitzichten, de dynamiek van de onderliggende inflatie en het doorwerken van (strak) monetair beleid naar de economie laten toe om het beleid minder restrictief te maken. Bij zo’n wending in het monetair beleid verwacht je normaal wat ook aanwijzingen over de timing en het tempo van vervolgactie. Die kwamen er echter niet of nauwelijks. De hoofdboodschap is vooral dat de ECB het beleid voldoende restrictief zal houden om er voor te zorgen dat inflatie toch snel verder richting 2% zal evolueren. Data-afhankelijkheid blijft het codewoord en je voelt ook dat de ECB worstelt met haar eigen argumentatie.

Zo trokken in hun driemaandelijkse update de ECB-economisten de voorzichten voor zowel de algemene als de kerninflatie voor dit en volgend jaar op (algemeen 2024 2.5% van 2.3%; 2025 2.2% van 2.0%, kern 2024 2.8% van 2.6%, 2025 2.2% van 2.1%). 2026 bleef onveranderd (1.9% algemeen, kern 2.0%). Het duurt dus nog tot een heel stuk in 2025 alvorens 2.0% wordt bereikt. Daarnaast neemt de ECB ook akte van nog steeds hoge loonstijgingen en binnenlandse (diensten)inflatie. Even kort door de bocht, maar in een andere context kan je die argumenten even goed tegenkomen om een renteverhoging te rechtvaardigen. Hier nog even een kleine anekdote. Het Oostenrijks raadslid Holzmann stemde als enige tegen de verlaging. Enigszins laconiek verantwoordt hij dit op basis van dezelfde data-afhankelijkheid die de ECB aanvoert als maatstaf voor verdere stappen. Ook Lagarde gaf overigens toe dat de ECB nog niet in de fase is aanbeland waar ze op automatische piloot de rente verder kan verlagen. .

De markt trok haar conclusie. Snelle vervolgactie in juli is zo goed als uitgesloten. Zelfs een scenario van twee bijkomende verlagingen in september en december (wanneer de ECB over nieuwe vooruitzichten beschikt) is verre van verworven. De markt houdt op dit ogenblik rekening op +/- 50% kans op twee bijkomende verlagingen tegen december. De vlotte rentecorrectie van de voorbije dagen liep gisteren dan ook vast. Zeker vanuit een EMU-oogpunt is er voorlopig weinig reden om in die richting door te duwen. De Europese rentemarkt is natuurlijk geen eiland en zeker op het lange eind van de curve speelt wat er in de VS gebeurt ook zijn rol.

De Amerikaanse payrolls straks zijn hier een belangrijk dominosteentje, maar ook volgende week wordt interessant. Woensdag krijgen we de VS inflatiecijfers voor mei en diezelfde dag beslist ook de Fed over haar beleid geflankeerd door nieuwe vooruitzichten (dots). Er waren recent tekenen van een afkoeling in de arbeidsmarkt. Toch is de vraag of de payrolls zo zwak zullen zijn dat de Fed nu al opschuift in de richting van een ‘snelle’ renteverlaging.
De beperkte ruimte voor verdere ECB-versoepeling houdt de EUR/USD-combinatie voorlopig kort bij de 1.0900/16 weerstandszone. Bij zwakke payrolls straks is een breuk mogelijk maar zelfs in dat geval verwachten we toch nog steeds een beetje een reactie met de rem op in de aanloop naar de Fed-vergadering volgende week. 
 

EMU 2-j swap: voorlopig weinig ruimte voor verdere daling ondanks ECB-verlaging.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

Bank of Canada rolt de rode loper uit

Bank of Canada rolt de rode loper uit