2389789463
2389789463

Pond botst op hoge technische hordes

Marktrapport

De afgelopen tijd onderscheidde het Britse pond zich in positieve zin van de concurrentie. Een tweede poging in evenveel maanden tijd van EUR/GBP om zich begin mei boven 0.86 te nestelen mislukte. Het lokte een tegenbeweging uit. De munt heroverde ook heel wat van het verloren terrein tegenover de Amerikaanse dollar. Technisch bracht het weinig zoden aan de dijk. Meer zelfs, de aanwezigheid van belangrijke GBP-weerstandsniveaus in de buurt van EUR/GBP 0.85 en GBP/USD 1.27 lag verdere winsten in de weg. Dat, en een reeks minder overtuigende economische cijfers aan het eind van deze week. We gaan ervan uit dat het een correctie lager van het pond, binnen de gevestigde handelsbanden, inluidt.

Het pond nam nochtans een vliegende start. Winst op maandag en dinsdag kreeg woensdag een sterk vervolg na ontnuchterende inflatiecijfers. De Bank of England (BoE) ging eigenlijk all-in op de april-editie. Sterk negatieve basiseffecten zouden het algemene cijfer plots erg dicht in de buurt van de 2%-doelstelling brengen en desinflatie in onderliggende reeksen (kern- en diensteninflatie) in de verf zetten. De BoE hoefde in juni de voorzet tot renteverlaging van eerder deze maand dan maar binnen te tikken. Downing Street 10 keek toe van achter het hoekje. Lagere rentes en matigende inflatie? Laat maar komen, in de aanloop naar (zeg ondertussen maar vlak voor) de verkiezingen.

Het viel dik tegen. De trager dan verhoopte afkoeling in de overkoepelende reeks is nog enigszins aanvaardbaar (2.3% i.p.v. 2.1%). Maar kerninflatie (ex. voeding en energie) op 3.9% (van 4.2%) en prijsstijgingen in de dienstensector van 5.9%, nauwelijks minder dan de 6% vorige maand? De centrale bank stelt het met lede ogen vast, de regering beseft het en de markt weet het: een renteverlaging volgende maand is uitgesloten. Voor heel 2024 rekent de Britse geldmarkt nog op minder dan anderhalve knip. Het scheelt luttele basispunten, maar dat is zelfs een scherpere positionering dan in de VS. Diezelfde dag kondigt premier Sunak onder een weinig goeds voorspellende donkere hemel verkiezingsdag op 4 juli aan. Dat was veel vroeger dan verwacht (herfst). Diepgaande politieke analyses ten spijt, de man geeft er volgens ons simpelweg de brui aan. Een historische achterstand van 20 ppt op Labour en amper economische trofeeën om mee uit te pakken trekt niemand nog recht op enkele maanden tijd.

Sunak kreeg in de dagen erna overigens geen ongelijk. De belangrijke PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren (mei) wezen in Europa en de VS op een herstellende maakindustrie en (meer dan) robuuste dienstensector. Het Verenigd Koninkrijk deelde dat eerste maar ging er steviger dan verwacht op achteruit wat het tweede betreft. Daarbovenop stuurde de consument in april zijn kat naar Oxford Street. De Britse kleinhandel zag zijn omzet met 2% en meer kelderen. En in een indicator die naar het consumentenvertrouwen peilt, lezen we vanmorgen dat de koopkrachtcrisis de tanden nog niet helemaal lost. Er is beterschap op komst, dat wel. Maar voor Sunak en de conservatieven komt de kentering te laat.

EUR/GBP: belangrijke steunzone nabij 0.85 overleeft en luidt mogelijk technische correctie hoger in

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

ECB: gestart, maar wat nu?

ECB: gestart, maar wat nu?