1203868927
1203868927

Stevigere bodem na rentecorrectie?

Marktrapport

Het nieuwe marktevenwicht kwam gisteren op een nieuwsarme dag niet in gevaar. De Amerikaanse dollar en vooral rentes stegen iets verder weg van de geteste steunniveaus. Amerikaanse beurzen tonen eerste tekenen van twijfel/verdeeldheid aan absolute recordkoersen. We staan vandaag stil bij de belangrijkste afspraken deze week.

Vandaag gaat de aandacht vooral naar Fed-gouverneur Waller. Zijn toespraken dienden dit jaar als naald in het marktkompas. Hij kwam in deze katern eerder aan bod als leider en spreekbuis van de grote minderheid binnen de Amerikaanse centrale bank (9/19) die op de maartvergadering al aanstuurde op maximaal twee renteverlagingen dit jaar. In februari waarschuwde hij als eerste (“what’s the rush?”) voor koppige prijsdruk in een omgeving van stabiele groei en een sterke arbeidsmarkt. Zijn sequeel (“there’s still no rush”) kreeg eind maart de nodige/verdiende (markt)aandacht gegeven opeenvolgende opwaartse inflatieverrassingen. Het is raden naar de oneliner waarmee de mogelijke opvolger van Fed-voorzitter Powell deze namiddag op de proppen komt, maar één ding is zeker. Zijn (persoonlijke) richtlijnen over de richting van het monetaire beleid dienen als proxy voor de nieuwe beleidsrenteprognoses die de Fed in juni naar buiten brengt. Ze zullen worden afgezet tegen de huidige marktverwachtingen (renteverlagingen in september en december). Iets conservatievere richtlijnen kunnen de huidige evenwichtsoefening op rentemarkten verlengen. U weet wel, pingpong tussen september en december…

Vanuit het VK volgt een trio aan mogelijke influencers met een toespraak van BoE-voorzitter Bailey na sluiting vanavond, inflatiecijfers morgenvroeg en kleinhandelsverkopen op vrijdag. Vooral die eerste twee kunnen meer uitsluitsel geven op de kans dat de BoE de beleidsrente op de volgende vergadering in juni al met 25 basispunten knipt. De markt schat de kans voorlopig in op 50%. Ons gevoel zegt dat Bailey geneigd is om de trekker over te halen omdat inflatie in mei een duik richting/beneden de 2%-inflatiedoelstelling neemt. Het maakt de bodem onder EUR/GBP (0.85) nog steviger.

Tot slot publiceert de Europese centrale bank op donderdag de gemiddelde uitkomst van loononderhandelingen in het eerste kwartaal. Vorig jaar schommelde de looninflatie tussen 4.36% (Q1 2023) en 4.69% (Q3 2023). Binnen dat vork blijft de ruimte tot vervolgrenteverlagingen na juni beperkt. Behalve de looncijfers bevestigen PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren voor de maand mei hopelijk het ontluikende economische herstel in de euro zone. Voor de marsrichting op de rentemarkten betekent zo’n scenario een verdere stijging weg van de steunniveaus. Voor EUR/USD zijn de dollarsteunniveaus (EUR/USD 1.0895 weerstand) kwetsbaarder.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

Beperken gemiddelde loonstijgingen (ECB-cijfers) ruimte voor ECB-renteverlagingen? 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

ECB: gestart, maar wat nu?

ECB: gestart, maar wat nu?