2231430355
2231430355

Amerikaanse inflatie lokt test van steunniveaus uit

Marktrapport

De Europese Commissie omarmt de positieve vibe die recente economische cijfers zoals PMI’s uitstuurden. “Na een zeer uitdagend jaar 2023 heeft Europa de bladzijde omgeslagen”, klinkt het bij monde van Paolo Gentiloni, commissaris voor economie. De nieuwe halfjaarlijkse prognoses wijzen op een geleidelijke groeiversnelling in de loop van dit en volgend jaar.

De relatieve termen blijven evenwel eufemisme voor de absolute cijfers. De eurozone knoopte na een periode van stilstand met groei aan in het eerste kwartaal, maar die blijft beneden trend. Voor kalenderjaar 2024 schuift de EC 0.8% groei naar voren, na 0.4% in 2023. Voor volgend jaar staat 1.4% in de tabellen. De consument wordt de drijvende kracht van het herstel. Een sterke arbeidsmarkt en loongroei zorgen voor een toename van het beschikbare inkomen. Zeker nu inflatie zo’n hoge toppen niet meer scheert. Van gemiddeld 5.4% in 2023 gaat het volgens de EC naar 2.5% dit jaar en 2.1% in 2025. Investeringsgroei vertraagt omwille van de negatieve cyclus in de woningbouw terwijl de bijdrage van netto-export omwille van versnellende invoer eerder beperkt blijft.

Behalve de groei kregen overheidsfinanciën de nodige aandacht. Na enkele uitzonderingsjaren gelden de begrotingsregels uit het Verdrag van Maastricht weer. Voor de euro zone daalt het begrotingstekort naar verwachting van 3.6% van het BBP naar de 3%-grens dit jaar en 2.8% in 2025. Die ontwikkeling verbergt grote onderliggende verschillen. Midden juni krijgen een aantal landen een eerste waarschuwing. Een blik op de cijfers van gisteren leert dat België zoals verwacht in de problemen zit. De EC verwacht dat het begrotingstekort dit jaar net als vorig jaar 4.4% zal bedragen en in 2025 zelfs 4.7% van het BBP. Andere notoire overtreders zijn Frankrijk (5.3% en 5%), Italië (4.4% en 4.7%) en Slovakije (5.9% en 5.4%).

Voor markten zijn dit soort updates bijna altijd een non-event. Dat was gisteren niet anders. Amerikaanse inflatiecijfers (april) dicteerden het ritme. Prijsgroei vertraagde na een verschroeiend eerste kwartaal tot 0.3% M/M voor zowel het allesomvattende inflatiecijfer als voor de onderliggende kerninflatie. De meest zuivere inflatiemaatstaf (diensteninflatie zonder woning gerelateerde kosten) steeg met 0.4% M/M. Hoewel de cijfers quasi volledig in lijn waren met de marktverwachting corrigeerden Amerikaanse rentes en de dollar verder tot eerste cruciale steunniveaus. We verwachten dat die zullen standhouden (VS 2j: 4.7%, 10j: 4.4%; EUR/USD 1.0880. Om de beweging nog verder te laten lopen, moet de markt opnieuw inzetten op een renteverlaging in de zomer (juni, juli). Dat is niet in lijn met recente richtlijnen van Fed-gouverneurs. Amerikaanse beurzen profiteerden van het marktklimaat met nieuwe recordkoersen voor zowel Dow Jones, S&P 500 als Nasdaq.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

EUR/USD test cruciale 1.0885 weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

ECB: gestart, maar wat nu?

ECB: gestart, maar wat nu?