Een ongewenste bron van volatiliteit

Marktrapport

Spreken is zilver, zwijgen is goud. De vicevoorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Philip Jefferson, kwam gisteren met een duidelijke boodschap voor de eigen troepen. De huidige verdeeldheid binnen de centrale bank is goed voor het interne debat, maar wordt een bron van ongewenste marktvolatiliteit. Zeker als verschillende Fed-leden op gelijke tijdstippen met een verschillende boodschap komen.

Het is ondertussen duidelijk dat het officiële communiqué na de mei-beleidsvergadering een serieuze evenwichtsoefening was. Uiteindelijk legde de Fed de lat om de rente te verlagen hoger, maar ligt de focus nog steeds op het bepalen van de timing van een eerste renteverlaging. En dus niet op een inschatting maken over hoe lang de beleidsrente nog onveranderd moet blijven. Een belangrijke nuance. Sindsdien schoten de commentaren van individuele Fed-leden alle richtingen uit. Gaande van richtlijnen om het monetaire beleid langer restrictief te houden over de cijfers afwachten tot vertrouwen dat het strakke monetaire beleid nog met vertraging zal inwerken.

Jefferson benadrukte dat de communicatiestrategie van de Fed een belangrijk onderdeel wordt van de audit die later dit jaar gepland staat. Ook de individuele beleidsrentevoorspellingen van de Fed-gouverneurs worden onder de loep genomen (“dot plot”). De mediaanvoorspelling van de gouverneurs geldt voor markten als leidraad voor het te volgen rentepad. Het zegt echter niets over hoe de reactiefunctie van de Fed kan wijzigen. Bovendien is het vooral een krachtig instrument om verwachtingen voor lange tijd te verankeren als alle neuzen in dezelfde richting staan. Het beste voorbeeld is het betonneren van het nulrentebeleid. Ondertussen zijn de gebreken van het “dot plot” overduidelijk. Het mediaanrentepad wijzigde recent elk kwartaal onder meer omdat economische modellen de groei- en inflatiegrillen maar moeilijk kunnen vatten. Geen enkele Fed-gouverneur kan met zekerheid zeggen hoeveel de beleidsrente binnen een half jaar zal bedragen. Dartsblok in plaats van dot plot en daarom een gevaar voor de geloofwaardigheid van de centrale bank, haar hoogste goed.

Inflatiecijfers (april) die vandaag (producentenprijzen) en morgen (consumentenprijzen) gepubliceerd worden zijn de volgende bron van volatiliteit. De markt verwacht morgen maandstijgingen van 0.4% voor het hoofdinflatiecijfer en 0.3% voor de onderliggende kernreeks. Dat tempo blijft te hoog voor de Fed. Risico’s voor de marktreactie zijn dan ook eerder asymmetrisch. Behoudens een neerwaartse verrassing kan het rentevizier opnieuw hoger en herneemt de dollar zijn opwaartse trend sinds de start van het jaar. Vanuit technisch oogpunt houden we vast aan de zone 4.7%-5.05% voor de Amerikaanse 2j-rente en 4.4%-4.75% voor de 10-jarige variant. Dollarsteunniveaus bevinden zich op EUR/USD 1.0885 en DXY 105.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

Amerikaanse 10j-rente: opnieuw wat hoger na inflatiecijfers?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

Terugkeer van Europese politieke risicopremie

ECB: gestart, maar wat nu?

ECB: gestart, maar wat nu?