2197186873
2197186873

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

Marktrapport

De maandelijkse vinger aan de economische pols geeft vertrouwen. PMI-enquêtes bij Europese aankoopdirecteurs wijzen op een goede start voor het tweede kwartaal. Op overkoepelend niveau steeg de PMI verder van 50.3 tot 51.4, het hoogste niveau sinds mei vorig jaar en vooral de tweede maand van groei (>50) na negen maanden onder water. We trekken enkele conclusies.

De spreidstand tussen de binnenlandse diensteneconomie in Europa, veruit de grootste, en de exportgerichte verwerkende nijverheid blijft groot. De diensten-PMI versnelde van 51.5 tot 52.9, ook al het beste niveau sinds mei. Nieuwe bestellingen zetten evengoed een quasi-jaartop waardoor tewerkstelling aan het snelste niveau steeg in 10 maanden tijd. De enige “smet” op het blazoen kwam van een marginale daling in de verwachtingscomponent, al noteerde die in maart wel aan het hoogste niveau in 14 maanden tijd. De PMI voor de maakindustrie viel terug van 46.1 tot 45.6. De malaise in deze sector sleept al aan sinds juni 2022. Het aantal nieuwe bestellingen daalt nu al twee jaar onafgebroken. Toch waren er een aantal positieve kanttekeningen. Het terugschroeven van de productie gebeurde net als voor het schrappen van jobs aan het traagste tempo in een jaar tijd. De toekomst ziet er stilaan positiever uit. Hoewel de aankoop van nieuwe grondstoffen opnieuw daalt, hoopt de sector via de heropbouw van inventarissen stilaan licht aan het einde van de tunnel te zien.

Duitsland en Frankrijk zetten een rem om het Europese herstel. De samenvattende PMI’s voor de grootste landen uit de eurozone blijven beneden het gemiddelde. Duitsland tekent wel voor het eerst sinds juni groei op (50.5). Voor Frankrijk is stil staan (49.9) vooruit gaan. Toch zien we deze maand een forse versnelling in vooral de dienstensector van beide landen. Dankzij die relatieve inhaalbeweging van beide grootmachten schat IHS Markit, verantwoordelijk voor de afname van de PMI’s, de tweedekwartaalgroei in de euro zone voorlopig in op een degelijke 0.3% kw/kw.

Prijsdruk neemt opnieuw toe. Zowel de gemiddelde productiekost als verkoopprijs steeg. In de diensteneconomie is de sterke arbeidsmarkt en looninflatie verantwoordelijk. Tegelijkertijd suggereert het prijszettingsgedrag bij bedrijven dat het disinflatieproces voorlopig gelopen is. Ze gaan ervan uit dat de consument de prijsverhogingen dankzij de comfortabele positie op de arbeidsmarkt kan/zal slikken. Tot slot wakkeren energie- en brandstofprijzen het inflatievuur ook opnieuw aan. De inflatieparagraaf uit het PMI-rapport sterkt in de verwachting dat de ECB na een renteverlaging in juni niet zomaar een versoepelingscyclus kan/zal starten.

Europese swaprentes stijgen vanochtend marginaal, maar botsen voorlopig tegen technische weerstand aan (vorige jaartoppen). De euro veerde initieel op tot tegen de vorige jaarbodem, en eerste weerstand, op EUR/USD 1.0694. Die overwinnen wordt moeilijk tegen een nog steeds sterke dollar. Belangrijkste Europese beursindices herstellen 0.5% tot 1%.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

EUR/USD test vorige jaarbodem na PMI’s. Breuk hoger wordt lastig

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB en CNB naderen nieuwe episode

MNB en CNB naderen nieuwe episode

Pond botst op hoge technische hordes

Pond botst op hoge technische hordes

Europese economie verdappert

Europese economie verdappert

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap