vlagecBOE
vlagecBOE

Geen monetaire brexit

Marktrapport

Deze week kregen we de maandelijkse economische update in het VK. De EUR/GBP-combinatie zit al sinds midden januari geblokkeerd in een extreem smalle handelsband tussen 0.85 en 0.86. Het was dus uitkijken naar eventueel ‘richtinggevend’ nieuws.

De prijsdata waren iets hoger dan verwacht en tegelijk overtuigden activiteits- en bestedingsdata niet. Zo gingen er in maart 67k jobs verloren en kreeg het februaricijfer een stevige neerwaartse revisie       (-18k van +20k) . De werkloosheidsgraad veerde op van 4% tot 4.2%. Ondanks de versoepeling op de arbeidsmarkt koelt loongroei tot nader bericht nauwelijks af (6% j/j ex. bonussen). Kleinhandelsverkopen (maart) tonen ook een weinig inspirerende dynamiek (0.0% m/m na 0.1% in februari). Het belangrijkste cijfer vanuit monetair oogpunt stond woensdag geagendeerd met de inflatie voor maart. Gunstige basiseffecten duwden de algemene inflatie van 3.4% j/j tot 3.2% j/j. Dat was wel iets hoger dan verhoopt (3.1%). Bovendien geeft een maanddynamiek van 0.6% weinig vertrouwen in een blijvende terugkeer richting 2.0%. De kerninflatie is nog steeds aanzienlijk hoger (4.2%). In de dienstensector is de vraag of er überhaupt al sprake is van echte ‘disinflatie’ (0.6% m/m en 6.0% j/j van 6.1%). Met enige overdrijving zie je eerder iets in de richting van stagflatie. Een moeilijk verhaal voor de Bank of England (BoE)…

Voorzitter Bailey was er woensdag als de kippen bij om zijn interpretatie te geven. Van een monetaire brexit en/of een Atlantische entente is er voorlopig weinig sprake in de inschatting van de BoE-voorzitter. ECB-voorzitster Lagarde stelde recent dat de ECB ‘data-afhankelijk’ en niet ‘Fed-afhankelijk’ is. Ze kan de rente vóór de Fed verlagen omdat de Europese inflatie veel minder vraag-gedreven is dan in de VS en de Europese aanbodinflatie ondertussen wel verder afkoelt. Bailey kopieerde die analyse maar al te graag voor het VK. Hij gaf toe dat de inflatiedaling ‘onevenwichtig’ is, maar zette tegelijk toch stevig in de verf dat de algemene inflatie volgende maand - toegeven vooral omwille van een gunstige prijsdynamiek in de (gereguleerde) energieprijzen - kan terugvallen richting 2%. Zoals steeds is er zelden eenstemmigheid in de BoE-communicatie en ook nu zullen er dissonanten blijven, maar de stem van Bailey heeft een meer dan gemiddeld gewicht.

De geldmarkten prijzen tot nu voor het VK een scenario dat veel korter aansluit bij de VS (eerste BoE 25 bpn verlaging in september en slechts 75% kans op een bijkomende stap eind dit jaar) dan bij Europa. Voor de ECB gaat de markt nog steeds uit van 75 bpn aan renteverlagingen dit jaar. De recente commentaren van Bailey suggereren alvast dat hij eerder een ECB- dan een Fed-scenario in het hoofd heeft. Schuift de markt geleidelijk in die richting op, dan is dat slechts nieuws voor het pond, zeker als de Britse (onderliggende) inflatie hoog blijft. De ervaring van de voorbije maanden leerde dat er weinig te winnen is door te anticiperen op een uitbraak uit de EUR/GBP 0.85-0.86 handelsband. Toch verwachten we die breuk uiteindelijk noord, niet zuid.
 

EUR/GBP: Wachten op …

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB en CNB naderen nieuwe episode

MNB en CNB naderen nieuwe episode

Pond botst op hoge technische hordes

Pond botst op hoge technische hordes

Europese economie verdappert

Europese economie verdappert

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap