70420762
70420762

Bank of England steekt hand in eigen boezem

Marktrapport

Voormalig Bank of England hoofdeconoom Vlieghe legde in de zomer van 2019 al de vinger op de wonde. De Britse centrale bank bericht officieus aan de buitenwereld over haar beleidsintenties maar publiceert officiële voorspellingen over wat er zou gebeuren als ze iets anders doet. Vlieghe verwees daarmee naar de kwartaalvoorspellingen die gemaakt worden op basis van markverwachtingen over het toekomstige beleidsrentepad en niet over de eigenlijke verwachtingen van de centrale bank zelf. De Babylonische spraakverwarring die hierdoor tussen markten, economische actoren en centrale bank ontstaat wordt uitvergroot in periodes van onzekerheid en volatiliteit. De voorspellingen van november 2022 zijn het beste voorbeeld. De toenmalige Britse regering lokte een obligatiecrash uit met stevige, schuld-gefinancierde stimulusplannen. Op een ogenblik waarop de Bank of England nog in volle inflatiestrijd zat en waarin begrotingstekorten hoe dan ook stevig ontspoorden. De markt zette stevig in op veel en snelle beleidsrenteverhogingen. Op basis van dat impliciete rentepad rolde via de computers aan Threadneedle Street een stevige recessie uit de printer. Alarm bij consumenten en bedrijven, alarm op de markten. En dat terwijl de BoE helemaal niet de intentie had om zo hard van leer te trekken. Het was nu eenmaal eigen aan de manier waarop de voorspellingen tot stand kwamen/komen…

De beschreven problematiek is één van de twaalf en van de voornaamste conclusies die oud Fed-voorzitter Bernanke trekt in een onafhankelijke review van het BoE-beleid. De Britse centrale bank antwoordde al dat ze met de richtlijnen aan de slag gaat en ze gradueel in een bepaalde vorm zal toepassen naar het jaareinde toe. Om de voorspellingsverwarring op te lossen geeft Bernanke als voorbeeld de Scandinavische centrale banken die hun eigen voorspellingen hanteren, publiceren en implementeren voor groei- en inflatieprognoses. Andere suggesties zijn aanpassingen aan economische modellen. Die toonden, niet enkel in het VK, serieuze tekortkomingen in de nasleep van de pandemie door consistent het inflatierisico te onderschatten en daardoor de reactiefunctie van de BoE te beïnvloeden. Die inflatiemissers vormden trouwens de rechtstreekse aanleiding van de zeldzame externe audit. Bernanke legt ook de symbolische waaiergrafieken op het kapblok. Meer dan twee decennia lang stonden die verwachte afwijkingen rond de centrale voorspelling centraal in de monetaire beleidsrapporten. Als verbetering schuift Bernanke het werken met alternatieve scenario’s naar voor.

ECB-bestuurslid Schnabel pikte gisteren ook nog in op de Bernanke-review. Ze pikte in op het gebruik van een “dot plot” als aanvulling op de ECB communicatie. De Amerikaanse centrale bank startte in 2012 -onder het bewind van Bernanke – met het publiceren van de individuele beleidsvoorspellingen van alle Fed-gouverneurs. De mediaan die hier uit voorkomt, is de referentie voor de te bewandelen weg. Bernanke vermeldde de optie in zijn review, maar gaf ze niet aan als aanbeveling voor de BoE. Het dot plot heeft zijn tekortkomingen. Vooral hoe verder de voorspellingshorizon wordt (educatieve gok) en hoe onzekerder/volatielere het marktklimaat. Het verwachte rentepad gaat dan een eigen leven leiden en markten te veel beïnvloeden. Bepaalde onderzoeken tonen aan dat de voorspellingen aan het einde van beleidshorizon en voor de neutrale beleidsrente lange Amerikaanse rentes tot wel 130 basispunten omlaag hebben getrokken sinds de ingebruikname ervan.  

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

ECB-modellen schoten net als die van de BoE stevig tekort tijdens en na pandemie (voorspellingen vs effectieve inflatiepad)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB en CNB naderen nieuwe episode

MNB en CNB naderen nieuwe episode

Pond botst op hoge technische hordes

Pond botst op hoge technische hordes

Europese economie verdappert

Europese economie verdappert

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap

RBNZ: status quo met duidelijke boodschap