1033306540
1033306540

Breuk beneden EUR/USD 1.0695 in de maak

Marktrapport

Het is de periode van de verrijzenissen. De Amerikaanse exportgerichte verwerkende nijverheid keerde in maart na anderhalf jaar terug tot leven. De toonaangevende ISM-indicator voor de maakindustrie steeg onverwacht van 47.8 tot 50.3 (48.3 consensus). Niveaus boven 50 wijzen net als bij de PMI-indicatoren op groei in de sector. We lezen de details in functie van Fed-voorzitter Powell’s vraag-en-antwoordsessie met de pers na de beleidsvergadering in maart. Enerzijds pleiten goede groei en inflatie(risico’s) voor het langer behouden van de huidige piekbeleidsrente. Anderzijds onderstreepte de Fed-kopman dat een verlies aan momentum op de arbeidsmarkt, ceteris paribus, op zich voldoende reden is om de beleidsrente (sneller) te verlagen.

Een stevige toename in productieniveaus kwam vooral op conto van nieuwe binnenlandse en buitenlandse bestellingen. Bedrijven bouwen al 14 maanden op rij voorraden af en ook de voorraden bij de eindklanten zijn te laag. Omdat oudere bestellingen quasi volledig weggewerkt zijn, vormen nieuwe orders de naald in het kompas. Inputprijzen voor het productieproces versnelden en stegen aan het sterkste tempo sinds juli 2022. Ze vormen het zoveelste bewijs dat de 2%-inflatiedoelstelling alles behalve binnen handbereik is. Goedereninflatie, looninflatie, stijgende energieprijzen, basiseffecten,… Amerikaanse inflatie stijgt de volgende maanden in principe terug richting 4% j/j ipv te zakken richting 2%. De andere kant van de (ISM-) medaille is tewerkstelling in de maakindustrie. Sinds de sector eind 2022 in recessie dook, ging dat, met uitzondering van mei en september vorig jaar, gepaard met afdankingen. In maart gingen er ondanks de groei nog steeds jobs verloren, al was het aan een trager tempo dan in februari. Beide elementen van Powell’s enerzijds-anderzijdsverhaal kwamen dus tot uiting in de ISM. Ondanks de tweespalt trok de markt duidelijk de kaart van goede groei en hoge inflatie die een eerste renteverlaging volgens ons pas ten vroegste in september mogelijk maakt.

Amerikaanse rentes stegen met zo’n 10 basispunten over de volledige curve. De 2-j en 10-j rente naderen jaartoppen op respectievelijk 4.74% en 4.35%. De lawine aan cijfers later deze week (hoogtepunten diensten-ISM en payrolls) en de reactiefunctie van gisteren indachtig maken deze technische weerstandsniveaus uiterst kwetsbaar. Op de wisselmarkt uit de (Amerikaanse) rentedruk zich in een sterkere dollar. Divergerende groei en een divergerend monetair beleid effenen het pad voor een zwakkere EUR/USD-koers. Het jaardieptepunt (1.0695) is binnen handbereik. Daarna kijken we snel naar de 2023-bodem van 1.0448. Behalve het Amerikaanse luik van het verhaal kunnen Europese inflatiecijfers de euro een knak geven. Nationale inflatiecijfers suggereren neerwaartse risico’s voor de uitkomst op geaggregeerd niveau (morgen). Onderliggende kerninflatie zakt mogelijks voor het eerst sinds februari 2022 beneden 3% j/j. Het lopende disinflatieproces geeft de ECB momentum om de getelefoneerde renteverlaging in juni effectief door te voeren.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

EUR/USD: test (en breuk?!) van 1.0695 komt eraan

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

Pond gaat plat op de buik

Pond gaat plat op de buik

Geen monetaire brexit

Geen monetaire brexit

Bank of England steekt hand in eigen boezem

Bank of England steekt hand in eigen boezem