Inflatie: glas eerder halfvol dan halfleeg.

Marktrapport

In een week met tot nu weinig inspirerend nieuws zouden nationale EMU-inflatiecijfers en de Amerikaanse PCE-deflators meer duidelijkheid brengen over het disinflatieproces en dus over de timing van de start van de monetaire versoepeling. De boodschap van de cijfers was duidelijk. De marktreactie vertelde vooral iets over de marktpositionering.

Eerst de cijfers. Zoals op voorhand perfect kon worden berekend daalde de jaar-op-jaarinflatie (HICP) in februari fors omwille van zogenaamde basiseffecten (hoge maandcijfers vorig jaar vallen uit de vergelijking): Spanje 2.9% van 3.5%, Frankrijk 3.1% van 3.4%, Duitsland 2.7% van 3.1%. De maandcijfers vertellen echter een ander verhaal: Spanje +0.4%, Duitsland +0.6%, Frankrijk zelfs +0.9%! Die maanddynamiek wordt dikwijls bepaald door specifieke (institutionele) factoren, maar is overduidelijk niet in overeenstemming met 2% inflatie. Vooral de korte Europese rentes gingen gisteren aanvankelijk tot 5 bpn hoger. Het sentiment wijzigde na de middag in de VS. PCE-deflators (januari) zijn een andere statistische inflatiebenadering dan CPI, maar wel de voorkeurmaatstaf van de Fed. De deflators bevestigden de CPI-inflatiecijfers van eerder deze maand: algemene inflatie +0.3% m/m, kern +0.4% m/m. Ook deze cijfers geven geen garantie dat inflatie op schema zit om blijvend de 2%-doelstelling te halen. De Amerikaanse rentemarkten hadden echter een andere insteek. Na de opwaartse CPI- verrassing en herhaalde waarschuwingen vanuit de Fed dat er geen reden is om snel van stapel te lopen, was er ruimte voor een beperkte rente-ontspanning nadat een nieuwe verrassing uitbleef. Een short squeeze heet dat in vakjargon. In een iets breder perspectief blijft de moraal dat er zowel voor de Fed als voor de ECB weinig reden is om de rente voor juni te verlagen. De risico’s verbonden aan een te snelle start blijven groter dan die van een maandje uitstel.

What’s next? Het inflatiebeeld is uitgeklaard: disinflatie verloopt tot nader bericht te traag. Volgende week kijken we uit naar de ECB-beleidsvergadering inclusief nieuwe lange termijn inflatievooruitzichten. Het zou ons verbazen dat die inflatie snel blijvend beneden 2% zien. In december stelde de ECB naast 2.7% dit jaar, 2.1% in 2025 en 1.9% in 2026 voorop. Als het inflatiebeeld vastligt, moet eventuele verdere herpositionering komen van de activiteitsdata. Als die sterk blijven kan de eerste stap worden uitgesteld. Het ISM-bedrijfsvertrouwen in de VS is deze namiddag een eerste ijkpunt. Er is waarschijnlijk een stevige opwaartse verrassing nodig om de rente hoger te duwen van de huidige niveaus . Een status quo/parallelle ontwikkeling van de Europese en de Amerikaanse rentemarkt is waarschijnlijk ook niet van aard om EUR/USD op korte termijn uit zijn 1.07/1.09 hypnose te halen.
 

EMU 2j swap: korte rente opnieuw op ‘neutraal’ terrein.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

Pond gaat plat op de buik

Pond gaat plat op de buik

Geen monetaire brexit

Geen monetaire brexit

Bank of England steekt hand in eigen boezem

Bank of England steekt hand in eigen boezem