119970736
119970736

Fed heeft markt opnieuw in bedwang

Marktrapport

Het zijn skere tijden. De eerste marktbewegingen van het jaar lopen allemaal wat vast. Verwachte volatiliteit neemt een duik van op zich al lage niveaus. Markten hebben nood aan nieuwe impulsen voor de volgende directionele beweging, maar het is maar zeer de vraag of die er voor de zomer nog komen.

De rentemarkt kwam tot het besef dat het einde van de opwaartse rentecyclus niet gelijk staat aan de onmiddellijke start van een reeks van renteverlagingen. Ze danst opnieuw naar de pijpen van de Fed: drie renteverlagingen van 25 basispunten dit jaar met als vroegste startschot de zomer. Dat scenario is na de rentebeweging hoger sinds nieuwjaar verdisconteerd. Op de volgende beleidsvergadering in maart zal de Fed dit scenario gewoon bevestigen. We verwachten dat markten/investeerders de volgende weken niet geneigd zullen zijn om opnieuw snel tegen de Fed te wedden in geval van iets zwakkere groei of lagere inflatiecijfers. Het credo van centrale bankiers blijft dat te snel victorie kraaien in de inflatiestrijd de grootste beleidsfout is die ze kunnen maken. Via een minder restrictief beleid dreigen groei en inflatie aan te wakkeren op een ogenblik waarop de 2%-inflatiedoelstelling eigenlijk nog niet behaald is. Het antidotum is in dit scenario een nog restrictiever beleid dat onvermijdelijk een recessie inluidt. Europese en Britse markten volgden de Amerikaanse beweging. Enkel in Europa denken we dat de herpositionering op korte termijn nog wat verder kan gaan. De markt houdt er rekening mee dat de ECB de beleidsrente voor de Fed kan verlagen (juni) en dat er in 2024 voor 100 basispunten aan renteknippen zullen volgen tov van 75 in de VS. Wij houden vast aan de voortrekkersrol van de Fed ondanks zwakkere Europese groei.

Op de wisselmarkt verzandde de dollarcomeback samen met de Amerikaanse rentebeweging. Het neerwaartse trendkanaal in EUR/USD maakte plaats voor meer zijwaartse handel tussen grosso modo 1.07 en 1.09. Voorlopig ligt de wisselmarkt ook niet wakker van de presidentiële verkiezingsstrijd. Voormalig president Trump heeft zijn schaapjes al op het droge in de Republikeinse voorverkiezingen. Onze verwachting dat Trump-momentum hand in hand zou gaan met USD-sterkte komt voorlopig niet uit. De insteek is vooral dat tegenmunten zoals EUR, CNY of MXN in de verdrukking zouden komen in anticipatie van een streng Amerikaans buitenlands beleid eerder dan dat de greenback garen zal spinnen bij binnenlandse politiek. In EUR/GBP is de spoeling zowaar nog dunner. De voorbije maand was het verschil tussen zwakste en sterkste koers minder dan 1 big figure. Steun rond EUR/GBP 0.85 wordt wel steeds moelijker om te breken.

Beurzen houden voorlopig vast aan de goldilockswinsten waarin inflatie verdwijnt, groei herneemt en rentes lager kunnen. Een sterk bedrijfsresultatenseizoen gaf voldoende tegengewicht aan het renteherstel. Beurzen gedijen in de omgeving van lage volatiliteit. De EuroStoxx 50 richt stilaan voor het eerst sinds eind 2000 het vizier op de magische 5000-grens. De drie belangrijkste Amerikaanse indexen (S&P 500, Dow Jones en Nasdaq) noteren aan historische toppen.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

Vix index: verwachte volatiliteit in S&P 500 de volgende maand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

Pond gaat plat op de buik

Pond gaat plat op de buik

Geen monetaire brexit

Geen monetaire brexit

Bank of England steekt hand in eigen boezem

Bank of England steekt hand in eigen boezem