RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

Marktrapport

Fed-voorzitter Powell liet gisteren in zijn hoorzitting voor de Senaat niet in zijn kaarten kijken over de timing van een eerste renteverlaging. De economie evolueert wel naar een beter evenwicht. Inflatie koelt af al is de strijd nog niet gewonnen. Waar inflatie tot voor kort de hoofdbekommernis was, ligt die nu in de balans met een vertragende groei/arbeidsmarkt. De Fed zal er nu dan ook op toezien dat het restrictief beleid de activiteit en de tewerkstelling niet nodeloos afremt. Een delicate evenwichtsoefening, niet alleen voor de Fed.

In dit verband viel op dat de Reserve Bank of New Zealand vanmorgen op haar beleidsvergadering een heel andere toon hanteerde vergeleken met de vergadering in mei. De bank hield de beleidsrente zoals verwacht onveranderd op 5.50%. Ze verwacht dat inflatie in de tweede helft van dit jaar terugkeert binnen de 1-3% doelzone, iets sneller dan voorzien in het beleidsrapport van mei (eind 2024). Het is wel wat merkwaardig dat de RBNZ die ‘bocht’ nu maakt want er waren sinds de mei-vergadering geen officiële inflatiecijfers. Die worden in Nieuw-Zeeland slechts op kwartaalbasis bekend gemaakt en het rapport voor het tweede kwartaal is pas voor volgende week. In het eerste kwartaal bedroeg de algemene inflatie nog 0.6% kw/kw en 4.0% j/j. Tot nu maakte de RBNZ zich behoorlijk wat zorgen over de aanhoudend hoge binnenlandse inflatie (non-tradeables). Die bedroeg in Q1 nog steeds 1.6% op kwartaalbasis en 5.8% J/J. In die context zag ze weinig ruimte om de rente te verlagen voor de tweede helft van volgend jaar.

Op de beleidsvergadering vandaag beschikte de RBNZ niet over nieuwe vooruitzichten. Ze benadrukte wel hoe het restrictief monetair beleid de activiteit en de capaciteitsbezetting afkoelt. Ook de tewerkstelling groeit nog nauwelijks. De RBNZ gaat er vanuit dat dit zowel de algemene als de tot nu veel te hoge binnenlandse inflatie sneller doet afkoelen. Voorzitter Orr en Co concluderen dat het beleid nog wel even restrictief moet blijven, maar minder (lang) dan eerder gedacht.

De RBNZ geeft uiteraard geen concrete timing. De markt kan dus volop beginnen gissen. Waar dit gisteren niet meer dan een staartrisico was, ziet de markt nu al een kans van 60% op een eerste renteknip in augustus wanneer de RBNZ over een nieuw uitgebreid beleidsrapport beschikt. Cumulatief twijfelt de markt tussen twee of drie verlagingen op de drie resterende beleidsvergaderingen dit jaar. De tweejaars-swaprente dook vanmorgen zo’n 20 bpn lager.

Ook de Kiwi dollar kreeg een tikje van de hamer (NZD/USD 0.6070 van 0.6120), al kon de schade hier groter zijn. Met een beleidsrente van 5.50% vertrekt de RBNZ natuurlijk van een vrij hoog niveau en als de inflatie inderdaad terugkeert binnen de 1-3% doelzone, blijft er nog steeds een mooie reële rente over. Op korte termijn zal de kiwi dollar waarschijnlijk nog wel even naar adem happen, zeker als de inflatiedata volgende week de deur openen voor een start van de versoepelingscyclus in augustus. Als echter ook de Fed zou volgen in september en de algemene monetaire condities versoepelen, speelt de kiwi dollar op iets langere termijn nog steeds met vrij goede kaarten. NZD/USD 0.60 is een eerste steun. Het jaardieptepunt (0.5852) moet normaal standhouden.

NZD/USD: RBNZ bereidt bocht voor. Kiwi dollar zet stap(je) terug.  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Naar de overkant van de plas

Naar de overkant van de plas

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

Van euro- naar dollarzwakte

Van euro- naar dollarzwakte

BIS trekt lessen uit voorbije kwarteeuw

BIS trekt lessen uit voorbije kwarteeuw