NBP: renteverlaging kan…in 2026!

Marktrapport

De rentebeslissing van de Poolse centrale bank (NBP) woensdag zou een ‘non-event’ worden en was dat aanvankelijk ook. De rente bleef op 5.75%. De NBP geeft al een tijd aan dat ze eerst duidelijkheid wil over de impact op de inflatie van het afschaffen van prijsregulatie (o.a.voor energieprijzen) die de voorbije jaren werd ingesteld om de koopkrachtcrisis te temperen. Het debat over een renteverlaging kon dan eventueel starten eind dit jaar/begin volgend jaar. Dat was wel buiten gouverneur Glapinski gerekend. Die zit nooit verlegen om een straffe uitspraak en dat bleek ook gisteren tijdens de traditionele perstoelichting de dag na de beleidsbeslissing. Geen renteknip in 2024, ook niet in 2025, eventueel in 2026, ten vroegste! En wij die dachten dat het tijdperk van ‘forward guidance’ in het monetair beleid op zijn einde liep.

Eigenlijk ging er woensdag al een waarschuwingslampje af met de nieuwe NBP vooruitzichten. De verwachte groei voor de komende drie jaar werd dan wel neerwaarts bijgesteld (2024 3.0% van 3.5%; 3.8% van 4.2% in 2025 en 3.1% van 3.3% in 2026), maar de inflatieprojectie ging stevig hoger (3.7% van 3.55% dit jaar en vooral 5.25% van 3.6% voor 2025). Naast het (in stappen) opnieuw vrijmaken van energieprijzen is de NBP ook beducht voor de inflatie-impact van forse (reële) loonstijgingen. Concreet ziet Glapinski de inflatie van 2.5% in mei (exact de NBP inflatiedoelstelling) terug aantrekken richting 5.0% eind dit jaar met nog een bijkomende opstoot begin 2025. In 2026 (2.7%) keert de inflatie dan terug richting de NBP doelstelling, wel te verstaan op voorwaarde dat de rente op 5.75% blijft.

De bezorgdheid over een loonprijsspiraal is begrijpelijk en het argument dat hogere energieprijzen de inflatieverwachtingen bij de consument kunnen bestendigen heeft zeker ook zijn merites. Anderzijds is de afbouw van prijsbeperkingen een remmende factor voor het beschikbaar inkomen. Je kan gouverneur Glapinski er alvast niet van verdenken dat hij de regering van premier Tusk monetaire cadeautjes doet. Even ter vergelijking. In de notulen van de juni-vergadering rechtvaardigde de ECB gisteren haar renteknip (ook ondanks hogere inflatieprojecties) met het argument dat, zelfs na die eerste stap, het beleid (meer dan) restrictief genoeg blijft om de inflatie richting de doelstelling te brengen. Dit soort toegefelijkheid zit er bij de NBP tot nader bericht niet.

De zloty won woensdag al lichtjes terrein en verdapperde gisteren na de toelichting van Glapinski. Als de NBP voet bij stuk houdt, houdt ze de rente veel langer hoog dan andere centrale banken in de regio (CNB, MNB), dan de ECB een waarschijnlijk ook de Fed. De zloty blijft natuurlijk ook gevoelig van het algemeen risicosentiment. In een context van algemeen soepelere monetaire condities wanneer ook de Fed later dit jaar de voet van de rem haalt, speelt de zloty dan wel met sterke (rente)kaarten. Een verder herstel van de Poolse munt, in eerste instantie richting EUR/PLN 4.247 (jaardieptepunt dit jaar) en verder EUR/PLN 4.20 (niveau begin 2020, zie grafiek) behoort dan zeker tot de mogelijkheden. 
 

EUR/PLN: zloty behoudt uitzicht op riante rentesteun.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

Naar de overkant van de plas

Naar de overkant van de plas

Van euro- naar dollarzwakte

Van euro- naar dollarzwakte

BIS trekt lessen uit voorbije kwarteeuw

BIS trekt lessen uit voorbije kwarteeuw