Van euro- naar dollarzwakte

Marktrapport

De euro kruipt vanonder het Franse juk. Centrumpartijen en het linkse blok trekken een nieuw republikeins gordijn op om het Franse Rassemblement National van de macht te houden. Via tactische terugtrekkingen in de tweede ronde vervaagt een absolute RN-meerderheid van rechtse droom naar utopie. De eerste peiling na de kandidatuur-deadline van dinsdagavond, zet het RN-blok nog op 190-220 zetels in het 579-koppige Franse parlement. Marine Le Pen manoeuvreerde al naar een bereidheid tot samen regeren, maar liep op een regenboogcoalitiecounter van premier Attal. Hoewel die setting evenmin gunstig is voor structurele hervormingen en fiscale consolidatie, is de markt blij met de weg van het minste kwaad. Franse risicopremies stabiliseren/corrigeren nabij de recente toppen. De Franse 10-jaarsrente noteert 45 basispunten boven de Europese 10-j swaprente en 67 bpn boven de Duitse 10-j rente.

De ontluikende verrijzenis van de euro legt de kwetsbaarheid van de dollar bloot. De voorbije maand verschoof de aandacht van Fed-gouverneurs naar een mogelijk kantelpunt op de arbeidsmarkt. Eén waarbij bedrijven niet langer openstaande vacatures, maar effectieve banen schrappen. De Amerikaanse centrale bank legt zich neer bij een grillig inflatiepatroon boven 2% de volgende maanden. Daarom verschuift de naald in het marktkompas naar de arbeidsmarkt. Gisteren was het meteen prijs. Het ISM-vertrouwen in de dienstensector crashte in juni van 53.8 tot 48.8, het laagste niveau sinds mei 2020 en nog maar de derde <50-lezing (economische krimp) sinds de Covid-pandemie. De markt rekende op een veel beperktere terugval tot 52.7. Details maken de ISM nog bleker dan hij al is. Vooral de duik in nieuwe bestellingen (47.3 van 54.1) en aanhoudende zwakte in de tewerkstellingscomponent (46.1 van 47.1) doen pijn aan de ogen. EUR/USD deed in de nasleep van de cijfers een eerste poging om 1.08 te heroveren. De Amerikaanse sluitingsdag (Independence Day) werkt vandaag verlammend, maar morgen krijgen we het officiële arbeidsmarktrapport (payrolls) voor de maand juni voorgeschoteld. Een ijzersterk rapport (ten opzichte van 190k consensus) is nodig om een doorstomen richting eerste echte weerstand op 1.0916 te voorkomen. We vrezen voor de zaak. Ook in het Japanse ministerie van Financiën staan de payrolls hoog aangeschreven. Voorlopig kijken ze lijdzaam toe hoe de Japanse yen op dagbasis nieuwe dieptepunten zet. Verbale interventies helpen niet. USD/JPY 163 zou de nieuwe lijn in het zand zijn om de daad bij het woord te voegen. Ontoereikende payrolls geven Tokio opnieuw wat meer ademruimte.

Na de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering gaat de markt stilaan in zomermodus. Verhandelde volumes en volatiliteit nemen af. Zowel de Fed als de ECB maakten van hun juli-beleidsvergaderingen een non-event en bepalen zo mee het zomerse marktkader.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

EUR/USD: op weg naar 1.0916 weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

Geen nieuws is ook nieuws

Geen nieuws is ook nieuws

Met de zegen van Fed-Waller

Met de zegen van Fed-Waller

Versnelde bedrijfswinstgroei in 2025

Versnelde bedrijfswinstgroei in 2025