MNB speelt hoog spel

Marktrapport

Neem er even een euromuntstuk bij. Kop = 100 basispunten, munt = 75 basispunten. Werp het op, vang en draai om. De forint landde bij de Hongaarse centrale bank (MNB) gisteren op de kopzijde. Wat werd het bij u?

We gaan er van uit dat de MNB beslissingen op een beter onderbouwde basis neemt. Maar dat neemt niet weg dat de renteverlaging met 100 bpn tot 9% i.p.v. de recent gebruikelijke 75 effectief een dubbeltje op zijn kant was. De nummer twee van de centrale bank, Virag, bereidde de markt eigenlijk begin dit jaar al voor op een versnelling tijdens de januaribeleidsvergadering. Een plotse verzwakking van de Hongaarse munt richting EUR/HUF 390 besliste daar uiteindelijk anders over.

De MNB schippert bij het rentebeleid tussen aanzienlijke disinflatie enerzijds en financiële stabiliteit anderzijds. Dat laatste mag je gerust verengen tot de munt. Hongaarse inflatie kelderde van een piek van bijna 26% in januari 2023 tot 3.8% exact één jaar later. Kerninflatie is met 6.1% hoger dan de (1 ppt) bovengrens op de 3%-doelstelling. Een dynamischere vinger-aan-de-pols graadmeter die de MNB construeert bevindt zich al sinds oktober wel netjes binnen de doelzone. De Hongaarse beleidsrente is in reële termen (gecorrigeerd voor inflatie) behoorlijk restrictief. Dat weegt op een al niet te beste economie. Het bbp kromp het afgelopen jaar met 0.8%. Er valt – in theorie – dus wel wat te zeggen voor versnelde monetaire versoepeling.

De MNB sleept echter een verleden mee. Ze bouwde een groei-boven-alles reputatie op, vaak onder politieke invloed. En de vos verloor zijn streken niet. Nog maar zo recent als de vorige opgaande cyclus haalde Boedapest twee keer bakzeil toen ze voortijdig de piek in de beleidsrente signaleerde. De forint zette nieuwe diepterecords neer in de buurt van EUR/HUF 430. Het neveneffect van een zwakke munt is dat het de strijd tegen inflatie ondermijnt via duurdere import. De dreiging van een zichzelf versterkende spiraal van galopperende inflatie en een steeds zwakkere munt leidde uiteindelijk tot de invoering van een tijdelijke noodrente van 18%. Beslissingen zoals die van gisteren zetten de markt begrijpelijk weer op scherp. De hoge reële beleidsrente drukt dan wel de groei, het houdt de forint in trek bij beleggers die compensatie voor de gelopen risico’s eisen (budgettair, economisch, monetair, politiek …). Zo niet, zoeken ze naar alternatieven. Ze moeten daar niet eens ver voor gaan: zowel de euro als de dollar zijn op aangeven van hun respectievelijke centrale bankiers nog wel voor eventjes (vrij) hoogrentende munten.

Het dagverlies voor de forint valt tegen die achtergrond dan eigenlijk nog best mee. EUR/HUF doorkruiste de grens van 390 voor het eerst sinds september 2023. Volgens de MNB is het tot 100 bpn verhoogde tempo slechts tijdelijk. Maar ze speelt hoog spel: de baten wegen naar onze bescheiden mening niet tegen de risico’s voor de HUF. Het monetair schild vertoont barsten. Een verslechtering van de tot nader bericht onverstoorbare algemene risicoappetijt volstaat voor de breuk. Op de technische grafieken uit zich dat in het verlies van de belangrijke HUF-steunzone tussen EUR/HUF 393 en 395. De MNB kan dan maar hopen dat de symbolische 400 standhoudt.Vrijdag kregen we in de VS de eerste echt belangrijke data van het jaar.

EUR/HUF: forint nadert belangrijke steunzone tussen 393 en 395

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

Pond gaat plat op de buik

Pond gaat plat op de buik

Geen monetaire brexit

Geen monetaire brexit

Bank of England steekt hand in eigen boezem

Bank of England steekt hand in eigen boezem