67969183
67969183

Belangrijke week voor de rentes en het pond

Marktrapport

We winden er geen doekjes om: vorige week was het armoede troef wat de economische kalender betreft. Na een weliswaar zeer degelijke diensten-ISM vanuit de Verenigde Staten op maandag was het wachten op vrijdag. Dan publiceerde datzelfde land de resultaten van de jaarlijkse herziening van de inflatiecijfers. Vorig jaar gooiden opwaartse bijstellingen nog een knuppel in het hoenderhok. Investeerders waren deze keer op het ergste voorbereid. Maar de speculatie – minstens evenveel uit het ijle gecreëerd door de financiële media als economisch onderbouwd – bleek onterecht. De rode draad vorige week was vooral dat centrale bankiers, vooral van de Fed, aanhoudend een gezamenlijk front vormden tegen de te agressieve marktverwachtingen voor het rentebeleid. Dat gebeurt sinds de Fed-beleidsvergadering van 31 januari en het werpt vruchten af. De Amerikaanse geldmarkt dicht de eerste renteverlaging in mei een kans van 75% toe. Naar onze mening is dat nog steeds te vroeg, maar vergelijk het bijvoorbeeld met de jaarwissel. Toen zag de markt een eerste renteknip in maart als een gedane zaak en verrekende ze dubbel zoveel verlagingen als wat de Fed in december de wereld instuurde. Rentes herstelden vorige week gestaag voort van de correctie in november en december. De eerste weerstandsniveaus komen onder druk, zowel in de VS als Europa. Sneuvelen of niet, dat komen we mogelijk deze week te weten.

In tegenstelling tot vorige week heeft de kalender nu toch iets meer te bieden. We bereiken wel al snel het hoogtepunt met de Amerikaanse inflatiecijfers morgen. Er blijft een groot verschil tussen de algemene (verwacht sub 3%) en de onderliggende prijsreeks (3.7%). De verdere vertraging van respectievelijk 3.4% en 3.9% komt eigenlijk vooral door een hoge vergelijkingsbasis vorig jaar eerder dan forse desinflatie vandaag. De maanddynamiek voor kerninflatie wordt bijvoorbeeld verwacht op 0.3%. Historisch gezien (vanaf 2000) is dat duidelijk bovengemiddeld. In geval van een opwaartse verrassing zien we vooral risico’s voor een technische rentebreuk hoger op het lange eind van de curve. Het korte eind (2-4 jaar) is het meest gevoelig voor het Fed-rentebeleid. Maar tenzij echt materieel, schuift een bovenmaats cijfer in eerste instantie vooral de tijdslijn op en verandert het weinig aan de cumul van monetaire versoepeling. Na inflatie morgen volgen deze week nog de omzetgroei in de Amerikaanse kleinhandel (donderdag) en een belangrijke indicator van het consumentenvertrouwen (vrijdag). Als de economische data systematisch de lat verbrijzelen, wordt een breuk ook aan het korte eind toch moeilijker te vermijden.

We springen ook nog even bij onze dichtste buren in het westen. Het Verenigd Koninkrijk wordt ondergedompeld in een economisch bad. We trekken de kraan open met arbeidsmarktdata morgen. Inflatie voor januari volgt al snel op woensdag met in het zog de vierdekwartaal groeicijfers op donderdag en kleinhandelsverkopen als sluitstuk vrijdag. Het is zonder meer een belangrijke update voor het pond. EUR/GBP handelt al sinds midden vorig jaar in een enge handelsband. De afgelopen dagen vernauwde die zelfs nog en kampeerde het pond in de buurt van de 2023-2024-jaartoppen. De tanker die de Bank of England heet, zette onlangs de bocht in. Maar net zoals de ECB en Fed, is het beducht voor een te snelle pivot. Inflatie zette er in vergelijking met de eurozone later de daling in terwijl sommige indicatoren (PMI’s) wijzen op een vlottere uitbodeming. Deze week bezit het potentieel om die divergentie te bestendigen.

Amerikaanse tienjaarsrente nadert eerste belangrijke weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Europese economie staat voor donkere zomer

Europese economie staat voor donkere zomer

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

Geen nieuws is ook nieuws

Geen nieuws is ook nieuws

Met de zegen van Fed-Waller

Met de zegen van Fed-Waller