vlagecBOE
vlagecBOE

BoE droomt nog steeds van snelle renteknip

Marktrapport

De Bank of England (BoE) hield de rente gisteren zoals verwacht onveranderd op 5.25%. BoE-raadsleden onthielden zich sinds de aankondiging door eerste minister Sunak van parlementsverkiezingen op 4 juli van commentaren. In de notulen werd wel benadrukt dat die verkiezingen de beslissing niet hebben beïnvloed. Die wordt ‘uiteraard’ enkel genomen op basis van een onafhankelijke inschatting van de inflatieontwikkelingen.

De verwachting was dat de BoE de ‘deontologische’ radiostilte ook op de beleidsvergadering zou aangrijpen om niet veel te (moeten) zeggen over haar rente-intenties. De algemene inflatie daalde in mei dan wel tot de 2.0%doelstelling al was wel vooral gevolg van een gunstige vergelijkingsbasis voor de energiefactuur van Britse gezinnen (-27.1% j/j). Dat effect dooft uit en ook de BoE ziet de inflatie de volgende maanden weer aantrekken. De onderliggende dynamiek was verre van geruststellend. Kerninflatie blijft hoog (0.5% m/m; 3.5% j/j) en dat geldt a fortiori voor diensteninflatie (0.6% m/m; 5.7% j/j), waar de driemaandsdynamiek zelfs versnelt. Kortom een goede reden voor de BoE om de kelk aan zich voorbij te laten gaan en zich op de vlakte te houden tot ze in augustus over nieuwe vooruitzichten beschikt.

Het is een publiek geheim dat de Bailey en Co de rente zo snel als kan willen verlagen om de groei niet nodeloos af te remmen. Ondanks de hoge onderliggende inflatie stemden opnieuw twee van de negen leden om dat nu al te doen. Voor een aantal binnen de ‘onveranderd-groep’ was het een dubbeltje op zijn kant. Er werden ook opvallend veel ‘technische excuses’ aangevoerd om de diensteninflatie te nuanceren. De markt pikte het signaal op. De verwachte kans op een renteknip in augustus steeg van 35% tot 70%. Een verlaging in september is volledig verdisconteerd. Een renteknip in augustus blijft niet evident. Hier is het uitkijken naar de inflatiecijfers voor juni. Een afkoeling van kerninflatie en/of een slechts beperkte stijging van de algemene inflatie kunnen minstens enkelen van kamp doen veranderen. Na 4 juli ook de BoE-communicatie terug goed in het oog houden, dus.

Data vanmorgen tonen dat Britse kleinhandelsverkopen in mei forser herstelden dan verwacht (wel na een stevige uitschuiver in april). Ook het consumentvertrouwen was sterker dan verwacht. Het pond wint beperkt terrein maar dat is meer het gevolg van een zwakke euro (onverwachte terugval EMU PMI’s) dan van een sterk pond.

Moraal van het verhaal. Van de BoE heeft het pond niet veel te verwachten. Als het enigszins kan gaat de rente lager. De EUR/GBP combinatie heeft natuurlijk ook een ‘euro-poot’. De eenheidsmunt speelt in de aanloop naar de Franse verkiezingen niet met de beste kaarten. De trend blijft in de eerste plaats euronegatief. Toch wordt het pond waarschijnlijk niet de grootste begunstigde van een eventuele Europese ‘risk off’-correctie met verdere euroverzwakking. EUR/GBP 0.84 is een eerste solide weerstand (voor het pond) met volgende referenties op 0.8339 & 0.8203 (dieptepunten 2022
 

EUR/GBP: eurozwakte domineert, maar BoE is geen hulp voor het pond.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

RBNZ maakt een bocht: renteknip op komst?

Naar de overkant van de plas

Naar de overkant van de plas

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

NBP: renteverlaging kan…in 2026!

Van euro- naar dollarzwakte

Van euro- naar dollarzwakte