Glapinski is de Sint niet

Marktrapport

Het gaat de Poolse zloty recent voor de wind. De munt laat in het voorlopige jaar 2023 de Centraal-Europese collega’s ver achter zich. Hij noteert makkelijk 7% hoger t.o.v. de euro. De vergelijking met de Hongaarse forint of Tsjechische kroon levert respectievelijk +4.5% en zelfs minus 0.7% op. Het gros van de uitstekende PLN-prestatie volgde na de verkiezingsoverwinning midden oktober van het pro-Europese oppositieblok, geleid door voormalig voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk. In de aanloop naar die stembusslag reed de Poolse centrale bank (NBP) de zloty nog in de vernieling door een abrupte renteverlaging met 75 basispunten. Begin oktober ging er nog eens een kwartprocentpunt af. Op de eerste vergadering na de verkiezingen veranderde de centrale bank alweer even plots het geweer van schouder. Het was een wenkbrauw fronsende beslissing die moeilijk los te koppelen is van de politieke context: de NBP draagt een nauwelijks verholen signatuur van de uitgaande PiS-partij.

Tegen die achtergrond was het status quo tijdens de laatste vergadering van het jaar geen verrassing. Geen Sinterklaasgeschenkjes; de versoepelingscyclus strandt voorlopig op een beleidsrente van 5.75%. Het moet gezegd, de NBP wendt de politieke situatie meesterlijk aan. Dat haar politieke nemesis straks een regering vormt, doet niks ter zake. Het is de onzekerheid rond het toekomstige (fiscale) beleid dat noopt tot wat terughoudendheid, zeker in combinatie met de al eerder geleverde renteknip. Het is op zichzelf beschouwd eigenlijk niet eens een schijnargument.

De analyse over de economische activiteit leest dubbel. Het bbp groeide het afgelopen kwartaal met 1.5% kw/kw en volgt op een grote herziening van het tweede kwartaal dat daardoor i.p.v. een stevige krimp alsnog expansie optekent. Ook de arbeidsmarkt houdt goed stand. De tewerkstelling blijft voorlopig hoog. De NBP zegt wel dat de recente stroom aan data in de richting van afzwakkende vraag wijst. Die verlaagde activiteit moet ervoor zorgen dat inflatie voort blijft dalen. De prijsdruk matigde in november nog maar marginaal van 6.6% tot 6.5% waarbij gestegen energiekosten een voor het overige breed gedragen daling in de andere componenten temperden.
De NBP oordeelt dat de munt ondertussen een niveau bereikte dat het desinflatieproces mee ondersteunt. Op de persconferentie gisteren verwees Glapinski naar een “gunstige” PLN-wisselkoers. Tot vorige maand klonk het dat de zloty-waardering niet in lijn ligt met de onderliggende fundamenten. De kleine plottwist in december volgt op een verdere PLN-versteviging tot niveaus van vlak voor de pandemie in de omgeving van EUR/PLN 4.33. De zloty vervoegt zo de Tsjechische kroon in het omslaan van de Covidpagina. De forint heeft nog een lange (onhaalbare?) weg te gaan (EUR/HUF <340 t.o.v. 380+ vandaag).

De Poolse munt kan zich volgens ons voorlopig handhaven aan de huidige niveaus. De (lopende) vorming van een pro-Europese regering is een belangrijke ondersteunde factor. O.b.v. de communicatie van de centrale bank komt een eerstvolgende renteverlaging er ten vroegste in maart, als de nieuwe vooruitzichten dat toelaten. De zloty profiteert voorts van de aanzienlijke herpositionering op de globale rentemarkt, die eveneens een gunstig risicoklimaat creëert. Dit laatste stelt de grootste PLN-risico’s op korte termijn in geval van een (onvermijdelijke?) tegenbeweging. Op langere termijn zijn we optimistisch en is een breuk van EUR/PLN beneden de kritieke 4.30-zone niet uitgesloten. Dit effent het pad in eerste instantie richting 4.20.

EUR/PLN (weekgrafiek): zloty op kritiek weerstandsniveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Europa kruipt uit het dal, met Duits blok aan het been

Niet eerlijk?!

Niet eerlijk?!

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Riksbank op weg naar de eerste renteknip?

Defensie-uitgaven als volgende dominosteen?

Defensie-uitgaven als volgende dominosteen?