Fed schuift voorzichtig op

Marktrapport

De getelefoneerde afbouw van het obligatie-aankoopprogramma van de Amerikaanse centrale bank (Fed) gaat later deze maand officieel van start. Sinds juni vorig jaar koopt de Fed op maandbasis $80 miljard overheidsobligaties en $40 miljard hypotheek-gerelateerd papier (MBS). In november en december zakken die bedragen telkens respectievelijk met $10 miljard en $5 miljard. Dat tempo willen Powell en co ook in de eerste jaarhelft van 2022 aanhouden al laat de Fed-voorzitter daar iets meer ruimte om te versnellen/vertragen naar gelang de economische context. In principe eindigen de netto-aankopen in juni 2022. Middelen die vrijkomen uit de historische obligatieportefeuille worden nog steeds geherinvesteerd, wat de balans van de Fed stabiel houdt.

De nieuwe Fed-beleidsverklaring en Powell’s vragenuurtje met de pers legden enkele nieuwe inzichten bloot, maar konden de markten amper beroeren. Sinds april maakt het officiële perscommuniqué gewag van hogere inflatie als gevolg van tijdelijke factoren. Sinds gisteren zijn dat factoren “waarvan de Fed denkt dat ze tijdelijk zullen zijn”. De impact van het onevenwicht tussen sterke (inhaal)vraag en verstoord aanbod krijgt voor het eerst een extra vermelding. De Fed toont zich iets minder zelfzeker over de voorbijgaande aard van de prijsdruk, al verdedigde Powell die stelling nog steeds achteraf. Van zodra de internationale productiekettingen opnieuw just-in-time werk afleveren, zal de inflatie afkoelen. Voor het eerst liet Powell iets meer in zijn kaarten kijken. Het “pijnpunt” ligt in de lente/zomer van volgend jaar. In het huidige denkkader van de Fed ligt daar het inflatie-omslagpunt. Het geeft markten voor het eerst een houvast over wanneer tijdelijk in de Fed-woordenboek omslaat in structureel.

Het grootste deel van de persconferentie trachtte Powell de aandacht te vestigen op de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot de inflatiedoelstelling is er nog ruimte tot het bereiken van maximale tewerkstelling. Over hoe dat exact te meten, tasten zelfs de monetaire heersers wat in het duister. Toch stelde Powell dat de Amerikaanse arbeidsmarkt mogelijks in de tweede jaarhelft van volgend jaar op volle toeren draait. Een duidelijk signaal waar de markt mogelijks wat meer mee kon doen.

Combineren we de inflatieonzekerheid met de tewerkstellingsprognose komen we uit bij de marktverwachting dat de Fed de beleidsrente in de herfst van volgend jaar een eerste keer zal optrekken. Powell deed geen moeite om die verwachtingen achteruit te duwen. Integendeel, de Fed schuift verbaal op in de richting van de markt. De bevestiging van die these volgt mogelijk in december, wanneer nieuwe groei-, inflatie- en beleidsrenteprognoses worden gepubliceerd.

Op de markten was de Fed-vergadering een storm in een glas water. De Amerikaanse rentecurve werd iets steiler door oplopende inflatieverwachtingen. Het korte eind van de curve bewoog amper. De dollar verloor marginaal terrein, maar maakt dat vanochtend alweer goed. De aantrekkingskracht van EUR/USD 1.1495/93 steun blijft de weg van de minste weerstand zolang de euro geen vuist kan maken. De rustige reactie op rente- en wisselmarkten was koren op de molen van de beurzen. De belangrijkste Amerikaanse indices stegen tot 1%.

 

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD 1.1495/93 blijft de weg van de minste weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Vrijgave van strategische oliereserves

Vrijgave van strategische oliereserves

CE-munten herstellen moeizaam

CE-munten herstellen moeizaam

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

Dollar geniet extra rentesteun

Dollar geniet extra rentesteun
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.