Europees economisch herstel zet door

Marktrapport

In tegenstelling tot de VS en ondanks de eerste signalen van een vierde besmettingsgolf bleek ook het derde kwartaal een schot in de roos voor de Europese economische groei. Volgens de meest recente flashraming van Eurostat bedroeg de reële bbp-groei in de eurozone 2,2% (op kwartaalbasis).

Pre-crisis bbp-niveau in zicht

Met dit cijfer ‘klopt’ de eurozone de VS en China, die met 0,5% respectievelijk 0,2% een lagere groei optekenden. De hoge(re) groei in het tweede en derde kwartaal betekent ook dat de eurozone een deel van zijn achterstand ten opzichte van China en de VS geleidelijk aan het inhalen is. Terwijl China en de VS het pre-pandemisch bbp-niveau al hebben bereikt, komt dit ijkpunt (eind 2021) nu ook stilaan in zicht voor de Europese economie.

Gemengde resultaten

De gemengde resultaten voor de individuele lidstaten tonen aan dat de economieën niet overal even sterk groeien en dat bepaalde risico’s en aanbodfactoren blijven wegen op de Europese economie. Sterke groei in Frankrijk en Italië (respectievelijk 3,0% en 2,6%) wordt in de eerste plaats geschraagd door sterke inhaalvraag en private consumptie. Andere landen worstelden meer met stijgende inflatie en een aantal aanbodverstoringen. De Duitse economie groeide minder dan verwacht (1,8%) als gevolg van problemen in de aanleveringsketens (de Duitse automobielindustrie draait op 60% van haar capaciteit door halfgeleidertekorten). De Belgische economie blijft daarentegen afstevenen op een heel sterk jaar. Als een van de weinige Europese economieën kende ze drie opeenvolgende kwartalen van positieve groei (1,2%, 1,7% en 1,8%) en bereikte ze daardoor al in het derde kwartaal terug het pre-crisis bbp-niveau.

Of de Europese groei in het vierde kwartaal van dezelfde orde zal zijn, valt te betwijfelen. Enerzijds wegen wereldwijde aanbodverstoringen op de industriële productie van veel Europese economieën. Anderzijds ondermijnt de vierde besmettingsgolf het noodzakelijke consumentenvertrouwen en vertraagt ze de inhaalvraag. Ten slotte zorgt de hoge inflatie - boven de looninflatie - voor een vermindering van consumentenkoopkracht. Die factoren wijzen op een mogelijke vertraging van de groei in het vierde kwartaal.

Inflatie

Eurostat publiceerde vorige week ook nieuwe inflatiecijfers. De hoofdinflatie steeg forser dan verwacht, van 3,4% in september tot 4,1% in oktober (een 13-jarig record). De recente stijgingen in de energieprijzen blijven een van de belangrijkste drijvers van die inflatieopstoot. Toch steeg ook de kerninflatie in de eurozone, die zuivert voor volatiele componenten zoals voedsel en energie, even onverwacht van 1,9% naar 2,1%. Het is van eind 2002 (!) geleden dat de structurele inflatie in de euro zone boven de 2%-doelstelling van de ECB uitstijgt.

BBP-groei in eurozone en VS (kwartaalgroei in %)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Vrijgave van strategische oliereserves

Vrijgave van strategische oliereserves

CE-munten herstellen moeizaam

CE-munten herstellen moeizaam

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

Dollar geniet extra rentesteun

Dollar geniet extra rentesteun
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.