ECB: het uitstel te veel?

Marktrapport

De ECB had tijdens de beleidsvergadering gisteren eigenlijk maar één echte opdracht: het marktenthousiasme voor renteverhogingen temperen. Zonder succes. In de aanloop naar de oktobervergadering verdisconteerden de Europese kortetermijn rentemarkten namelijk eind 2022 al een eerste, volwaardige renteverhoging van 25bpn. Na afloop van de toelichting kwamen daar nog 4 tot 5 punten bij. De rest van de Europese rentecurve zocht eveneens hogere oorden op met bewegingen van eenzelfde grootteorde.

We zijn het niet gewoon dat de rentes oplopen na een ECB-vergadering. Vandaar dat we er in dit Marktrapport toch even bij stilstaan, ook al was gisteren eigenlijk niet meer dan een verplicht nummertje in de aanloop naar de belangrijke bijeenkomst in december. Naar onze mening vindt de renteopstoot zijn oorsprong niet alleen in wat Lagarde zei maar ook in wat ze niét zei. Wat de agressieve herpositionering op het korte eind van de curve betreft, merkte de voorzitster droog op dat die niet in lijn is met de huidige forward guidance. Hoofdeconoom Lane kauwde haar die boodschap enkele weken geleden voor. Ze kon veel defensiever optreden en o.a. schermen met de recente strategische herziening die de ECB toleranter maakt voor tijdelijk verhoogde (>2%) inflatie. Wat Lagarde desgevraagd evenmin zei, is dat de markt ronduit verkeerd is. Dat is niet aan haar om daarover te oordelen, klonk het. Daarover valt te discussiëren. De Europese geldmarktrentes zijn de eerste en belangrijkste afgeleide van het verwachte rentebeleid. Als die zoals vandaag steeds verder afdrijven van de (formele) intenties bij de ECB, kan en mag je dat als centrale bank duidelijk opmerken. Soit, opnieuw weinig tegengas, dus.

We schuiven wat verder op de rentecurve. Lange rentes kregen de afgelopen weken enkel steun van oplopende inflatieverwachtingen. Tal van inflatiegraadmeters nestelden zich ondertussen (ver) boven de 2%. Netjes verankerd, vindt Lagarde. Het zal zelfs helpen om de feitelijke inflatie op de middellange termijn richting de 2%-doelstelling te brengen. Onze interpretatie is anders. Wij zien de scherpe relatieve beweging als een duidelijke boodschap aan het adres van de ECB: inflatie blijven negeren komt met een kost.

Het ziet er ook niet naar uit dat de ECB het geweer snel van schouder zal veranderen. Lagarde is nog steeds overtuigd dat inflatie vanaf volgend jaar weer afkoelt, al verschoof ze de niet-geëxpliciteerde timing voor een zoveelste keer wat verder in de toekomst. Dat blijft je niet doen zonder uiteindelijk aan geloofwaardigheid te verliezen. De ECB trekt aan het begrip “tijdelijk” als aan een rekker en die knapte gisteren. Dat concluderen we uit het feit dat de reële rentes gisteren voor het eerst sinds lang de stijging op het lange eind aanvuurden. Voor de Duitse 10j.-rente liep dat zelfs op tot 11 bpn. Die dynamiek zet zich vandaag overigens voort, geruggesteund door mooie derdekwartaal groeicijfers (2,2% kw/kw) én inflatie op 4,1% j/j (kerninflatie 2,1%) – een evenaring van het record in 2008! Het brengt de ECB in een netelige situatie. Hoe langer ze de zich voltrekkende inflatiedreiging negeert, hoe groter de markt de uiteindelijke, onvermijdelijke beleidsrespons verwacht. Hierdoor werd ook de euro gisteren een onverwachte winnaar. EUR/USD veerde op vanuit de lage 1,16 voorbij de eerste tussentijdse weerstand van 1,1664. Een volgehouden breuk hoger effent het pad opnieuw richting 1,1752. We zien die referentie als een eerste voorwaarde voor het einde aan het negatieve euromomentum.

Reële rentes helpen Duitse tienjaarsrente terug in opwaarts trendkanaal

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Vrijgave van strategische oliereserves

Vrijgave van strategische oliereserves

CE-munten herstellen moeizaam

CE-munten herstellen moeizaam

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

Dollar geniet extra rentesteun

Dollar geniet extra rentesteun
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.