Amerikaanse data: omgekeerde bewijslast

Marktrapport

De Fed-notulen zetten vorige week het marktdebat voor 2022 al onmiddellijk op scherp. Een steeds grotere groep Fed-gouverneurs vindt dat het extreem soepel crisisbeleid versneld kan worden teruggeschroefd. De voorwaarde dat inflatie een tijdje boven de 2% post vat was al enige tijd afgevinkt. Over de arbeidsmarktstatistieken was er iets minder duidelijkheid. De tewerkstelling herstelde fors in 2021, maar bevindt zich nog steeds meer dan 3.6 mln. eenheden beneden het niveau van voor de pandemie. Die lagere tewerkstelling gaat wel gepaard met een recordaantal opstaande vacatures. Heel wat Amerikanen zijn, om verschillende redenen, blijkbaar niet gehaast om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Aanvankelijk was dit voor de Fed een voldoende reden om het beleid extreem soepel te houden. In de mate dat de nog steeds lagere tewerkstelling & participatiegraad structureel zijn, of toch minstens voor langere tijd aanhouden, concluderen steeds meer gouverneurs dat normalisatie nodig is. De notulen waren een duidelijke intentieverklaring. Het arbeidsmarktrapport van vorige week vrijdag en de inflatiecijfers op woensdag zijn een eerste reality check.

De payrolls voor december konden op het eerste gezicht twijfel zaaien over het bereiken van de tewerkstellingsambities. Ze losten voor de tweede maand op rij de hoge verwachtingen (consensus 450k), onder meer gecreëerd door een sterk privaat ADP-rapport, niet in. De Amerikaanse economie creëerde netto 199 000 bijkomende jobs. Zelfs met een opwaartse herziening voor de voorbije twee maanden (141k) bleef dat aan de magere kant. We gaan niet al te technisch worden, maar corona ontregelt niet enkel de economie. Ook de statistische verwerking worstelt met het virus. Niet-gecorrigeerde reeksen suggereren wel nog een sterke onderliggende dynamiek. Bovendien stegen ook de lonen (0.6% m/m) forser dan verwacht. De werkloosheidsgraad, die uit een andere statistische reeks wordt berekend, daalde opnieuw fors van 4.2% tot 3.9%.

Conclusie van het verhaal. Eén: de payrolls waren geen grand cru, maar waarschijnlijk beter dan het hoofdcijfer suggereert. Twee, en veel belangrijker: de markt besloot al heel snel dat het rapport geen reden is om de boodschap van versnelde normalisatie in twijfel te trekken. De ‘bewijslast’ voor de markten keerde de voorbije maanden als het ware om. Voor de septembervergadering jaar was de hypothese dat het beleid nog lang soepel zou blijven, tenzij de cijfers sterk positief verrasten. Nu is het uitgangspunt dat de (versnelde) normalisatie er hoe dan ook komt, tenzij omikron onverwacht diepgaande schade veroorzaakt. De Amerikaanse rentetabel spreekt voor zich! De 2-j rente tikte een post-corona top van 0.9%. De 10-j (1.80%) breekt vanmorgen de top van maart vorig jaar. De 5-j rente (1.54%) bevindt zich ondertussen boven het niveau van voor de corona-crash in maart 2020, met dank aan een hogere (minder negatieve) reële rente (10-j -0.75%)! Opvallend, maar ondertussen geen nieuws meer: de dollar profiteert niet van de normalisatie op de rentemarkten. EUR/USD handhaaft zich stoïcijns nabij, zelfs iets boven 1.13. 

VS 5-j rente laat corona-tijdperk achter zich

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBA met een vervolg op de doorstart

RBA met een vervolg op de doorstart

Amerikaanse arbeidsmarkt blijft ijzersterk

Amerikaanse arbeidsmarkt blijft ijzersterk

Financieel systeem veerkrachtig en robuust, maar met zwakke plekken

Financieel systeem veerkrachtig en robuust, maar met zwakke plekken

EUR/USD op zoek naar een bodem

EUR/USD op zoek naar een bodem