Een stap(je) op de lange weg naar normalisatie

Marktrapport

Het was gisteren drummen voor centrale bankiers om in de financiële schijnwerpers te komen. Van Mexico tot de Filipijnen over Turkije en Noorwegen beraadden centrale banken zich over een antwoord op inflatie die bij de meesten steeds verder wegloopt van de doelstelling. In Europa ging de aandacht naar de Bank of England en de ECB.

Het ging gepaard met veel koudwatervrees en hobbelige communicatie, maar de BoE maakt een kwalitatieve sprong. In november stelden Bailey en Co een renteverhoging ‘last minute’ uit. Ze wilden zekerheid dat het einde van het stelsel van tijdelijke werkloosheid het herstel op de arbeidsmarkt niet in het gedrang bracht. De recente arbeidsdata bleven echter zeer sterk en inflatie veerde op boven 5%. Eén en één is twee. Ondanks de onzekerheid over omikron wordt inflatie vanaf nu prioriteit, boven groei of tewerkstelling. Met brede instemming (8-1) zette de BoE een eerste rentestap van 0.1% tot 0.25%. Bescheiden, maar wel de start van een proces. Die stap gebeurt gelijktijdig met het afronden van het QE aankoopprogramma van £895 mld. De BoE laat het crisisraamwerk achter zich en start de normalisatie. De volgende vraag luidt wanneer nieuwe stappen volgen. In november gaf de BoE aan dat een beperkte verhoging tot 1% (of iets hoger) over de beleidshorizon kon volstaan om inflatie opnieuw tot 2% te brengen. Inflatievoorspellingen worden echter constant (opwaarts) bijgesteld. De BoE ziet inflatie nu even rond 5% met een piek van 6% in april waarna (hopelijk) een afkoeling volgt. De BoE beschikt over nieuwe vooruitzichten in februari. Nu inflatie de status van topprioriteit verwierf, is een dosis monetaire ‘frontloading‘ niet zomaar uit de lucht gegrepen. De Britse rentes veerden aanvankelijk tot 8 bpn op, maar een brede risk-off correctie vaagde dat later grotendeels weg. Het pond profiteerde evenmin blijvend. De euro genoot zowaar van een (beperkte) short squeeze na de ECB-aankondiging. EUR/GBP sloot op bekend terrein nabij 0.85.

Dat brengt ons naadloos bij de ECB. Daar geen grote kwalitatieve sprong, wel een ‘roadmap’ voor het post-PEPP tijdperk. De netto PEPP-aankopen stoppen in maart. Voor een geleidelijke overgang na PEPP wordt het reguliere APP (nu €20 mld p/maand) tijdelijk optrokken tot €40 in Q2 om dan terug af te bouwen tot €20 mld in Q4. De herinvesteringen van de bestaande PEPP-portefeuille zullen minstens tot 2024 flexibel gebeuren om een vlotte transmissie van het beleid over heel de EMU te verzekeren. De ECB behoudt het principe dat de APP-aankopen pas stoppen kort voor de eerste renteverhoging. Dat betekent geen renteverhoging in 2022. Aanhangers van snellere normalisatie zagen wel een kleine opening in een ‘maar-zinnetje’ tijdens de persconferentie. In principe geen renteverhoging, MAAR het beleid wordt elk kwartaal geëvalueerd op basis van de data. Wat die data betreft trok de ECB de inflatievooruitzichten fors op voor dit (2.6%) en volgend (3.2%) jaar. Inflatie valt terug tot 1.8% in 2023 & 24. Doelstelling nipt niet gehaald dus. Gezien de forse bijstelling van inflatievooruitzichten het voorbije jaar is die MAAR hier ook van toepassing.

Conclusie: de grote kwalitatieve sprong? Neen. Een eerste voorwaardelijke stap naar normalisatie? Toch wel. Zoals bij de eerste reactie in het VK maakte een globale risk-off een initiële rentestijging ongedaan. De euro behield wel een bescheiden winst en noteert boven 1.13. Een ommekeer? Nog niet. Maar het voorzichtig opschuiven van de ECB tempert mogelijk wel het neerwaarts eenrichtingsverkeer.

EUR/GBP: pond haalt geen voordeel uit ECB-BoE tweeluik

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Rentestijging: extra uitdaging voor begroting

Rentestijging: extra uitdaging voor begroting

Nieuwe (CNB-)bazen, nieuwe wetten?

Nieuwe (CNB-)bazen, nieuwe wetten?

Van inflatievrees naar groeipaniek?

Van inflatievrees naar groeipaniek?

Daar is die vermaledijde brexit weer

Daar is die vermaledijde brexit weer