Fed brengt ontnuchterende boodschap

Marktrapport

Boven 5% tot eind 2024. Ziedaar de korte samenvatting van de Fed-vergadering van gisterenavond. Of ook: de concrete vertaling van wat hoger voor langer betekent. Ondanks het status quo (5.25-5.50%) drukte de Amerikaanse centrale bank de (rente)markt voor de zoveelste keer deze cyclus met de neus op de feiten. U was gewaarschuwd.

De nieuwswaarde van de beleidsverklaring en persconferentie van voorzitter Powell was laag. Op een handvol woorden na, was het perscommuniqué een exacte kopie van juli. Tijdens het vragenuurtje met de pers nam de Fed-kopman een gereserveerde houding aan. De Fed wacht de volle impact van de reeds doorgevoerde renteverhogingen af en beoordeelt de cijfers ad hoc. Geen sterktebod, maar aanvaardbaar na de blitzkrieg van het voorbije anderhalf jaar.

De echte boodschap zat verstopt in de nieuwe voorspellingen. Daar verschijnt het goldilocksscenario van een zachte landing. De Fed verhoogde de groeiprognose voor dit en volgend jaar van respectievelijk 1% en 1.1% tot 2.1% en 1.5%. De werkloosheidsgraad loopt minder snel op: 3.8% dit jaar en 4.1% eind 2024 ten opzichte van 4.1% en 4.5% in juni. Intussen loopt het disinflatieproces zoals verwacht, en zakt inflatie pas in 2026 naar de 2%-inflatiedoelstelling. Ongeveer 2/3e van de Fed-leden ziet opwaartse risico’s.

De meerderheid in de centrale bank houdt omwille van sterkere groei, een robuustere arbeidsmarkt en opwaartse inflatierisico’s vast aan haar pleidooi voor een laatste renteverhoging op één van de twee resterende vergaderingen dit jaar. Van die verwachte beleidsrentepiek op 5.5%-5.75% gaat er vervolgens tegen eind 2024 amper 50 basispunten af. Drie maanden geleden dacht de Fed zelf nog aan 100 bpn. De mediaanverwachtingen voor 2025 (3.75-4%) en 2026 (2.75-3%) geven we pro forma mee, maar hechten we minder waarde aan. Een blik op de gigantische spreiding van de voorspellingen (tussen 2.75% en 5.75% voor 2025; maximaal 3 gouverneurs met eenzelfde visie) verklaart waarom. De inschatting voor de neutrale beleidsrente blijft voorlopig onveranderd op 2.5%, maar Fed-voorzitter Powell hintte op de persconferentie dat ze mogelijk hoger ligt. Ter vergelijking: bij de invoering van de individuele rentevoorspellingen in 2012 startte de Fed met een verwachte evenwichtsrente van 4.25%. Schrijf maar: alles komt terug.

De Amerikaanse rentecurve botste in de aanloop naar de Fed-meeting tegen de cyclische toppen aan. Nadien sneuvelden ze één voor één. Rentes eindigden tot 8.5 basispunten hoger aan het korte eind (2j: 5.17%). De Amerikaanse rentecurve is intussen al meer dan een jaar invers en daar zal de komende maanden geen verandering in komen. Amerikaanse geldmarktrentes blijven iets conservatiever dan het vooropgestelde Fed-pad (rentepiek bereikt; 4.75% eind 2024). De dollar genoot van de rentesteun. EUR/USD viel terug van 1.0730 tot het 1.0635 steunniveau. Een breuk lager is een kwestie van tijd. Beurzen schrokken van de hogere (reële) rentes en verloren tot 1.5%. Vanochtend volgen Europese rentes de beweging hoger. De Fed als gids voor de ECB…

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

Amerikaanse 2j-rente nadert 2006-top (5.27%)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Europese economie staat voor donkere zomer

Europese economie staat voor donkere zomer

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

Geen nieuws is ook nieuws

Geen nieuws is ook nieuws

Met de zegen van Fed-Waller

Met de zegen van Fed-Waller