1754559716
1754559716

Twijfels rond Bank of England

Marktrapport

Niet de Zwitserse Matterhorn, maar wel de Zuid-Afrikaanse Tafelberg. Bank of England hoofdeconoom Pill maakte eind vorige maand visueel duidelijk welk pad de centrale bank wil bewandelen om inflatie opnieuw naar de 2%-inflatiedoelstelling terug te dringen. De steile Matternhorn-route biedt als voordeel een snellere terugkeer, maar de keerzijde van de medaille is economisch onheil. Op de Tafelberg-route is de BoE iets langer onderweg, maar de stabiliteit die ze biedt is dat meer dan waard.

Voor de vakantie hield de Britse geldmarktrente nochtans rekening met het Matterhorn-scenario. Begin juli verdisconteerde ze een agressieve beleidsrentepiek van maar liefst 6.5% omdat de gevreesde groeivertraging/recessie uit bleef. Ondertussen zijn de kaarten anders geschud. De samengestelde Britse PMI-vertrouwensindicator dook in augustus beneden de symbolische 50 grens die groei van contractie scheidt. Na de exportgerichte verwerkende nijverheid, gaat nu ook de binnenlandse dienstensector kopje onder. Britse arbeidsmarktcijfers wezen eerder deze week opnieuw op netto ontslagen wat de werkloosheidsgraad tot 4.3% duwde, het hoogste niveau sinds september 2021. Voor het uitbreken van de pandemie (2019) schommelde de werkloosheidsgraad tussen 3.8% en 3.9%. Zwakke groei en de minder krappe arbeidsmarkt winnen aan belang binnen de BoE, ook al trekken lonen aan en blijft onderliggende kerninflatie (6.9% j/j) koppig hoog nabij de cyclische top uit mei (7.1% j/j).

Officieel klonk het binnen de BoE-gelederen tot voor kort dat volgende week een (laatste?) renteverhoging met 25 basispunten tot 5.5% zou volgen. Die beleidsrentepiek is momenteel ook op geldmarkten verdisconteerd. Toch ontstond er recent wat twijfel. BoE-voorzitter Bailey was in een getuigenis voor het Britse parlement vorige week bijzonder hoopvol over een nakend eind aan de rentecyclus. Het effect van de reeds doorgevoerde verstrakking zal de volgende maanden tot uiting komen. Zijn weinig flatterende bijnaam “unreliable boyfriend” indachtig, durft Bailey op het laatste ogenblik van gedacht te veranderen. De zwakke arbeidsmarktcijfers van deze week kunnen volgende week nog aan gewicht winnen als inflatiecijfers (publicatie woensdag; dag voor BoE-vergadering) gunstig verrassen. Bovendien kondigt de Britse centrale bank in principe een nieuw streefbedrag aan voor de grootte van haar obligatieportefeuille. Vorig jaar in november startte ze met een combinatie van het beëindigen van herinvesteringen en actieve verkopen uit portefeuille. Samen moesten ze het uitstaande volume met £80 miljard verlagen tot £815 miljard. Een nieuw, ambitieuzer, doel voor de volgende 12 maanden kan gekoppeld gaan met een rentepauze.

Het Britse pond handelt sinds begin juni in een uiterst dunne handelsband tussen grosso modo EUR/GBP 0.85 en 0.87. Een eerder terughoudende aanpak door de Bank of England speelt in het nadeel van de Britse munt. Zeker als de algemene risicocontext er samen met de (globale) groei op achteruit gaat. We verwachten een breuk boven 0.87 in het najaar, wat een nieuwe handsband opent tussen 0.87 en 0.90.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

EUR/GBP: toekomst boven 0.87?

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

BoE droomt nog steeds van snelle renteknip

BoE droomt nog steeds van snelle renteknip

Verschillend signaal uit Zwitserland en Noorwegen

Verschillend signaal uit Zwitserland en Noorwegen

MNB schakelt over naar monetair finetunen

MNB schakelt over naar monetair finetunen

RBA zet de zaken op scherp

RBA zet de zaken op scherp