Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Marktrapport

We weerhouden vandaag een interview met Oostenrijks ECB-lid Holzmann in het Duitse Handelsblatt. Hij raakt daarin aan één van de heilige huisjes van de Europese centrale bank: het sequentieprincipe in de communicatiepolitiek. Daarin klinkt het al een tijdje dat de ECB de beleidsrentes pas kan/zal optrekken kort na het beëindigen van de netto-aankopen van (overheids)obligaties. Holzmann wil die band doorknippen en de rentehanden vrij hebben om iets aan hoge inflatie te doen. Hoewel de markt niet inpikte op Holzmann’s provocatie – voorlopig einzelgänger – plaatsen we ze mee in een recent rijtje van minstens even opvallende ECB-commentaren en economische ontwikkelingen. Allen suggereren ze dat er toch iets begint te bewegen in Frankfurt.

ECB-topvrouw Lagarde kwam vorige week vrijdag aan het woord. Media speelden gretig in op headlines genre “aankopen onder het Pandemic Purchase Programme zullen stoppen eind maart” en “zeer onwaarschijnlijk dat de ECB de beleidsrente in 2022 zal verhogen”. Ons oog viel op een andere nuance: “de ECB volgt de ontwikkelingen van de euro met de nodige aandacht.” Dat is niet meer of niet minder dan een verbale interventie tegen de wisselkoers. EUR/USD viel sinds midden november zonder slag of stoot terug van 1.16 tot 1.12. In juni stond nog 1.22+ op de tabellen. De persistente eurozwakte dreigt de inflatie aan te wakkeren, zeker als de valversnelling toeneemt. In Hongarije en Polen zwichtten centrale bankiers recent nog voor een versnelling/de start van een opwaartse rentecyclus met het mes van de zwakke munt tegen de keel. ECB Lagarde erkent de wisselkoers als extra inflatoir risico.

Niet alle hints richting beleidsnormalisatie worden even omfloerst gegeven. De ECB-webpagina bloklettert “waakzaamheid is nodig” als kop boven een interview met de nummer 2 in Frankfurt, de Guindos. Veel duidelijker dan dat wordt het niet. Onder ex-voorzitter Trichet was “waakzaamheid” het codewoord voor een nakende renteverhoging. De Guindos waarschuwt specifiek voor toegenomen financiële risico’s als gevolg van het ultra lagerentebeleid en voor risico’s van een opwaartse loonspiraal; de zogenaamde tweede-ronde-effecten van inflatie. De meeste loononderhandelingen zijn uitgesteld tot eind 2021, begin 2022 omwille van de pandemie. De Guindos zegt net als Lagarde dat er vermoedelijk geen renteverhogingen zullen komen in 2022, maar voegt er wel aan toe dat daarna alles open ligt.

Behalve de zwakke munt en een mogelijke opwaartse loon-prijsspiraal, zullen actuele inflatiecijfers (4.9% j/j in november) en de omikronvariant van het virus (aanbod langer verstoord) mee zorgen voor een forse opwaartse herziening van de inflatieprognose door de ECB voor dit jaar en voor 2022. In plaats van 1.7% in september, zal het nieuwe cijfer voor volgend jaar vermoedelijk ruim boven 2% liggen. Fed Powell’s u-bocht over inflatie legt extra druk bij de ECB om ook de Europese risicobalans te herzien. In die context achten we de kans klein dat de ECB zich sterk zal verbinden tot extra activa-aankopen onder het standaard APP (voorlopig €20 miljard/maand) na maart 2022. Niet qua bedrag en niet op vlak van de duur in tijd. Volgende week donderdag weten we meer. Voorlopig handelen de Europese rente- en wisselmarkt nog onder het motto: eerst zien en dan pas geloven.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD: zwakke wisselkoers wordt een bijkomend probleem

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

RBA zet de zaken op scherp

RBA zet de zaken op scherp

Après nous, le déluge

Après nous, le déluge

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Neutrale rente is de echte naald in het kompas