Rentemarkt heeft het op de RBA gemunt

Marktrapport

Rentemarkten gedragen zich tegenwoordig als een roedel wolven in de aanval. Eén voor één omsingelen ze de zwakste schakel van de slinkende groep centrale bankiers die weigert om de bocht richting beleidsnormalisatie in te zetten door vast te houden  aan de verhaallijn van tijdelijk hogere inflatie. Na de Poolse centrale bank in september en een eerste schijnaanval op de ECB vorige week, is de aandacht deze week gericht op de Reserve Bank of Australia.

De RBA hanteert een beleidsrente van 0.1%. Ze gaat uit van een ongewijzigd rentepad over de beleidshorizon (2024) omdat de arbeidsmarkt niet sterk genoeg is/zal zijn om via een prijs-loondynamiek structureel hogere inflatie te genereren. Om haar boodschap kracht bij te zetten bewaakt ze een 0.1%-plafond op het korte eind van de Australische rentecurve. In praktijk is de overheidsobligatie met vervaldag april 2024 de grens. Stijgt de rente op korter lopende obligaties richting of boven 0.1%, dan treedt de RBA op als gerichte koper van die specifieke obligaties. De RBA onderscheidt zich hier momenteel mee van de meeste andere centrale banken en hun bredere, algemene obligatie-aankoopprogramma’s.

Het voetvolk van de RBA moest vorige week al eens serieus aan de bak. De rente op de referentieobligatie overschreed al een week lang de toegestane 0.1% in de scherpe globale rentepositionering. Gouverneur Lowe’s trawanten verlichtten tijdelijk de druk via interventies, maar vanochtend is het alweer alle hens aan dek na de publicatie van de 3e kwartaal inflatiecijfers. De Australische inflatie steeg net zoals in het 2e kwartaal met 0.8% kw/kw, maar viel op jaarbasis terug van 3.8% tot 3%. Belangrijker: de onderliggende kerninflatie versnelde onverwacht van 0.5% kw/kw tot 0.7% kw/kw. Op jaarbasis steeg ze van 1.6% j/j tot 2.1% j/j waardoor ze voor het eerst sinds het laatste kwartaal van 2015 in de 2%-3% inflatiedoelzone van de RBA noteert.

De rente op de april 2024 obligatie veert zo’n 10 basispunten op tot boven 0.20%. Nog korter op de rentecurve noteren obligaties vanaf vervaldag november 2022 boven het 0.1%-renteplafond. De rentemarkt plaatst haar weddenschap in de aanloop naar de RBA-beleidsvergadering van volgende week. Ze vermoedt dat ook de RBA zal zwichten in een context van hogere kerninflatie en sterke groei (met de evolutie op de grondstoffenmarkten als extra hefboom). In eerste instantie door de controle over het korte eind van de rentecurve op te geven. Daarna door over te gaan tot renteverhogingen. Zo bedraagt de rente op de eerstvolgende obligatie na april 2024 (vervaldag november 2024) al meer dan 0.90% en houden Australische geldmarktrentes al rekening met meerdere (!) renteverhogingen in 2022. De Australische dollar profiteerde eerder deze maand al van hogere grondstoffenprijzen en testte vanochtend het AUD/USD 0.7532 weerstandsniveau. Dat niveau was in de eerste jaarhelft de benedenkant van de toen heersende zijwaartse handelsband. Tot een breuk hoger komt het voorlopig niet. De wisselmarkt opteert er al een tijdje voor om zich eerder reactief dan proactief op te stellen. Tegen een zwakke euro is het jaardieptepunt van 1.5253 de volgende referentie. De inzet voor de beleidsvergadering van 2 november – inclusief nieuwe groei- en inflatieprognoses – is bij deze gekend.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/AUD op weg naar jaardieptepunt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Vrijgave van strategische oliereserves

Vrijgave van strategische oliereserves

CE-munten herstellen moeizaam

CE-munten herstellen moeizaam

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

RBNZ op weg naar een ‘normaal beleid’

Dollar geniet extra rentesteun

Dollar geniet extra rentesteun
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.