Amerikaanse arbeidsmarkt blijft ijzersterk

Marktrapport

Als de nood het hoogst is, zijn de payrolls nabij! We turven voor de 14e keer op rij in de kolom van de opwaartse verrassingen. In de maand mei kwamen er volgens het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics netto 339 000 nieuwe jobs bij. De markt zette in op een oerdegelijke 195k. Opwaartse herzieningen voor de cijfers van maart en april (samen +93k) vormden de kers op de taart. De werkloosheidsgraad zorgde eerst nog voor een wrange nasmaak. Hij veerde ondanks stabiele participatiegraad (62.6%) op van 3.4% tot 3.7%. De reden vinden we in de maandelijkse gezinsenquête die samen met, maar apart van, de raming door het BLS wordt gemaakt. Volgens die enquête sneuvelden er in de maand mei 310 000 jobs. Het Amerikaanse ministerie van arbeid onderstreept dat die gezinsenquête enger is dan de payrolls. Seizoenarbeiders in de landbouw vallen bijvoorbeeld uit de boot. Een “gezuiverde” maatstaf wees ook op een toename van 394k in de maand mei. Amerikaanse lonen stegen tenslotte met 0.3% op maandbasis en met 4.3% j/j.

De payrolls bevestigen nog maar eens de sterkte van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal openstaande vacatures nam de voorbije maand opnieuw toe, de wekelijkse werkloosheidsaanvragen blijven historisch laag en de tewerkstellingscomponent van het ISM-vertrouwen uit de verwerkende nijverheid wees deze maand zelfs in deze sector (globale divergentie tussen tanende export en sterke diensten) op de sterkste toename sinds augustus vorig jaar. Deze namiddag staat het ISM-vertrouwen uit de dienstensector nog op de agenda. Zolang de arbeidsmarkt op volle toeren draait kunnen alle recessiescenario’s de kast in en kan de Fed haar inflatiemissie voort zetten.

Amerikaanse rentes stegen tot 15 basispunten aan het korte eind van de curve en maakten daarmee een groot deel van de verliezen eerder op de week goed. De toppen van eind mei blijven buiten schot. Hetzelfde geldt voor de dollar. Net voor het ingaan van de zwijgplicht in de aanloop naar de Fed-vergadering van 14 juni, stelden twee belangrijke Fed-leden de marktverwachtingen bij. Markten speelden sinds midden mei onder vocale steun van de agressievere Fed-leden opnieuw met de gedachte van een renteverhoging in juni. Die komt er niet volgens Fed Jefferson & Harker. Een beperkte meerderheid wil de rentecyclus volgende week pauzeren zoals voorzitter Powell suggereerde. Op die manier kan de Amerikaanse centrale bank de impact van de tot nu toe doorgevoerde beleidsnormalisatie beter inschatten. Remt de groei en de inflatie al voldoende af of volgt er toch nog een extra renteverhoging in juli? Dat scenario is momenteel verdisconteerd in geldmarkten. Een pauze in juni en een doorstart in juli.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

 

Amerikaanse 2j-rente herneemt het recente momentum na sterke payrolls

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

BoJ biedt JPY te weinig perspectief

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Neutrale rente is de echte naald in het kompas

Euro is politiek kwetsbaar

Euro is politiek kwetsbaar

EUR/GBP danst op een slappe koord

EUR/GBP danst op een slappe koord