Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Marktrapport

De Amerikaanse Federal Reserve houdt 15 december de laatste beleidsvergadering van het jaar. Het is zo goed als zeker dat ze het tempo waaraan ze de netto-obligatieaankopen terugschroeft, vanaf januari zal verdubbelen tot $30 miljard per maand. En mochten er nog twijfelaars zijn, dan trokken de Amerikaanse cijfers van vrijdag die over de streep.

In november groeide de tewerkstelling in de VS “officieel” met 210k. Dat is een pak minder dan de verhoopte 550k maar is veel minder een teleurstelling dan op het eerste gezicht lijkt. Volgens de gelijktijdig gepubliceerde gezinsenquête bedroeg de jobcreatie namelijk meer dan het vijfvoudige. Het belang van die gezinsbevraging is minstens even groot. Ze vormt de basis voor de berekening van de werkloosheids- en participatiegraad. De sterke jobgroei zorgde voor een daling van die eerste van 4,6% tot 4,2%, ook al boden weer meer mensen zich aan op de arbeidsmarkt. De participatiegraad (61,8%) klauterde tot het hoogste niveau sinds de lente van 2020. Het is best mogelijk dat Amerikaanse werknemers zich door de almaar aantrekkelijkere lonen lieten verleiden. Het verschil met de niet langer opgehoogde werkloosheidssteun wordt erg groot. Dit verklaart mee de recente terugval in het aantal steunaanvragen tot het laagste niveau in 50 jaar.

Kort na het arbeidsmarktrapport volgde de economische vinger aan de pols van het ISM. Het vertrouwen van de Amerikaanse dienstensector klom in november tot 69,1 en breekt daarmee het pas één maand oude vorige record (66,7). 50 geldt als de grens die groei in de economisch belangrijkste sector onderscheidt van inkrimping. De ijzersterke editie kwam uitsluitend op het conto van de tewerkstelling (56,5) en de huidige economische activiteit (74,6, een nieuw record). De orderboekjes vullen zich aan hetzelfde recordtempo als vorige maand (69,7). De opwaartse prijsdruk houdt onverminderd aan. Die deelreeks flirt met de historische toppen van 2005. Nu vrijdag volgen de harde cijfers met de consumenteninflatie (CPI) voor november, verwacht op maar liefst 6,7% j/j.

Het pleit voor een versnelde afbouw van de aankopen en dito timing voor de eerste renteverhoging (kw2) is daarmee beslecht. Dat zou je wel niet zeggen o.b.v. de marktreactie vrijdag. Een initiële rentestijging bezweek onder onzekerheid omtrent de omikronvariant. Met het weekend en de onvermijdelijke informatiestroom rond het virus in aantocht kozen beleggers voor veiligheid. Amerikaanse rentes vielen 2,5 tot 10 bpn terug. De 30-jarige rente gaf enkele dagen geleden al belangrijke steun rond 1,8% op. Vrijdag viel dat ook de 10j-rente die eer te beurt: ze verloor de neklijn (1,41%) die sinds september een dubbel toppatroon ondersteunde. Vanmorgen is er voorzichtig herstel (+5 bpn). Toch maant de technische breuk minstens aan tot kortetermijn voorzichtigheid, te meer omdat er nog geen uitsluitsel bestaat over de ziekmakende eigenschappen van de Zuid-Afrikaanse covidvariant. Biden’s medisch adviseur Fauci klonk afgelopen weekend wel optimistisch. Indien dat uiteindelijk terecht blijkt, verliezen Amerikaanse (en Europese) rentes hun veruit belangrijkste tegenwind.

Amerikaanse tienjaarsrente verliest steun van neklijn rond 1,41%.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Een tussentijdse balans

Een tussentijdse balans