2277250747
2277250747

Zwitsers huwelijk kan niet volledig overtuigen

Marktrapport

Het gedwongen huwelijk tussen de Zwitserse banken UBS en Credit Suisse laat vanochtend zijn sporen na. Hoewel het faillissement van Credit Suisse daarmee is vermeden, zijn investeerders nog steeds wantrouwig wat betreft financiële stabiliteit. Om te beginnen blijft het systeemrisico bestaan na het bijeenvoegen van de balanstotalen van beide banken. Credit Suisse opsplitsen was vermoedelijk beter onthaald geweest. Daarnaast besliste de Zwitserse regelgever dat obligatiehouders van de meest risicovolle obligaties (“AT1”; CHF & USD-gedenomineerd) de volledige tol betalen, terwijl de aandeelhouder wel nog een (beperkte) restwaarde krijgt. Het omkeren van die natuurlijke ondergeschiktheid (aandeelhouder < obligatiehouder) is naar de letter van de Zwitserse wet dus mogelijk en zorgt op globaal niveau voor een nieuwe inschatting van het AT1-risico. In de Verenigde Staten is het voorbije weekend een kans verkeken om een oplossing te vinden voor een volgende regionale bank in de problemen, First Republic.

Risicoaversie was troef tijdens de Aziatische handel en bij de start van de Europese handel. Europese rentes doken 15 tot 20 basispunten lager en beurzen openden met verliezen tot 2%. We zeggen er wel bij dat de situatie sinds de openingsbel niet verslechterde. Op de wisselmarkt handels EUR/USD stoïcijns. Geen euforie om de redding van Credit Suisse en geen dysforie omwille van de risicoaversie. De EUR/USD-koers van 1.0650 is perfect in het midden van de handelsband sinds begin februari (1.0550-1.0750). 

Fed aan zet

De volgende dagen zal de marktvolatiliteit hoog blijven. Het is moeilijk navigeren in zo’n markt. De Fed-beleidsvergadering van woensdag is het volgende ijkpunt. Zonder de turbulentie van de voorbije week, was de Amerikaanse centrale bank op weg om opnieuw te schakelen naar een renteverhoging met 50 basispunten tov 25 bpn begin februari. Twee sterke arbeidsmarktrapporten en koppig hoge inflatiecijfers liggen nu in de balans met de recente vraagtekens rond financiële stabiliteit. In die context verwachten we dat de Fed de rente opnieuw met 25 bpn zal verhogen, van 4.5-4.75% tot 4.75-5%. Op de persconferentie achteraf en in de nieuwe voorspellingen denken we dat de Amerikaanse centrale bank naar analogie met de ECB onderscheid zal maken tussen enerzijds liquiditeit verschaffen voor stabiliteitsrisico’s en anderzijds extra renteverhogingen om te hoge inflatie terug te schroeven. Amerikaanse geldmarktrentes staan gepositioneerd voor een volledig ander scenario. Misschien nog wel een laatste renteverhoging, maar vanaf de tweede jaarhelft renteverlagingen richting niveaus beneden 4%. Die divergentie zagen we eerder in het najaar van 2022 en in januari van dit jaar.  Op donderdag worden de Noorse, Zwitserse en Britse centrale bank met hetzelfde beleidsdilemma geconfronteerd. Voor het volgende blik belangrijke economische cijfers is het wachten tot vrijdag met PMI-vertrouwensindicatoren voor de maand maart van Tokio tot Washington.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EuroStoxx50 test 4000-niveau, maar voorlopig geen vervolgverliezen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Een rode stippellijn

Een rode stippellijn

Amerikaanse inflatie lokt test van steunniveaus uit

Amerikaanse inflatie lokt test van steunniveaus uit

China rommelt in de gereedschapskist

China rommelt in de gereedschapskist

Een ongewenste bron van volatiliteit

Een ongewenste bron van volatiliteit