vlagecFed
vlagecFed

Dollar hapt naar adem

Marktrapport

Het blijft hard gaan op de markten. Zoals in augustus speelt de markt opnieuw met de gedachte dat mogelijk het punt nadert waar de centrale banken, de Fed op kop, minder prioriteit zullen (kunnen) geven aan inflatie om te voorkomen dat de groei te ver wegzakt. Sinds oktober kwam er een nieuwe forse correctie op de trends van hogere (reële) rentes, druk op risicovolle activa en een haast onaantastbare dollar. Die laatste nadert/test nu een aantal belangrijke technische niveaus. We zoomen even in.

Eerste de (technische) feiten. De DXY handelsgewogen index valt beneden zone 105.3/105 (recente bodem, 38% correctie stijging 2021/22), een rood knipperlicht! EUR/USD heroverde de 1.02 zone (KT top, 23.6% fib. herstel 2021/2022) en de augustus top van 1.0368. 1.0611 is de volgende cruciale zone (38.2% fib 2021/22), minstens een oranje knipperlicht. De duik van USD/JPY is al even spectaculair. Eind oktober was de vraag nog hoe Japan de vrije val van de yen kon vertragen boven USD/JPY 150. Vanmorgen schrijven we 134. Hier ligt de 38% fib referentie op 133.09. We geven het code oranje. Je kan veel of weinig gewicht geven aan technische analyse. Hoe dan biedt het een kader om het heersende marktsentiment/herpositioneringen (bv. stop losses) te monitoren. De USD-correctie is onder meer ingegeven door de uittopping/correctie van de Amerikaanse (reële) rentes. Ook de rentes buiten Amerika dalen, maar relatief stond de Fed het verste. Ze heeft, gezien de relatief sterke Amerikaanse conjunctuur ook het meeste ruimte om op te treden tegen inflatie. Nu de renteverwachting (ondanks de indicaties van de Fed dat ze zal doorzetten) daalt, is een correctie niet onlogisch. Vraag is of andere centrale banken (ECB, BoE, RBA, BoC…) vanaf nu relatief gezien doortastender zullen zijn in hun anti-inflatieaanpak dan de Fed. Dat blijkt alvast niet uit hun communicatie. Andere overweging is hoe risicovolle activa zullen reageren op minder sterke groei in combinatie met een inflatie die nog steeds fors hoger blijft dan we in vroegere periodes van economische terugval gewend waren. In het verleden was zo’n context van onzekerheid in het voordeel van de dollar. In dit verband kijken we uit hoe de wisselmarkt regeert indien de lagere rente zich, minstens tijdelijk, niet meer zou vertalen in een verder herstel van de beurzen. Het kan de dollar als veilige haven terug in het vizier brengen en komt bovenop onze visie dat de (Amerikaanse) rentemarkt al aanzienlijk wegliep van het Fed-rentepad.

In een dag-aan-dag perspectief, domineert het heersende marktsentiment. Een eventuele trend omkeer komt er waarschijnlijk niet zomaar. De payrolls, het Amerikaanse arbeidsmarktrapport, dat straks wordt bekend gemaakt, is het eerstvolgende ijkpunt. Of het de dollarcorrectie nu al een halt kan toeroepen is verre van zeker. Recente indicatoren geven aan dat de arbeidsmarkt inderdaad vertraagt. Analisten verwachten dat de tewerkstellingsgroei in november vertraagde van 261 000 tot 200 000. Het ADP-rapport eerder deze week (127 000) suggereert neerwaartse risico’s, al zijn we nog niet aan de 100.000 die Fed-voorzitter Powell recent vooruit schoof als een niveau dat voor meer evenwicht in de krappe arbeidsmarkt kan zorgen. Naast de jobgroei houden we, de analyse van Powell woensdag indachtig, ook de loongroei in het oog (verwacht op 0.3% M/M en 4.6% J/J). In geval van een zwak rapport, is een test van EUR/USD 1.0611/15 best mogelijk. Dat verandert voorlopig onze visie niet dat de correctie, zowel in rentes als in de dollar ver genoeg is gegaan.

EUR/USD: dollar in het defensief. 1.0611 volgende ijkpunt.

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Een week om naar uit te kijken…

Een week om naar uit te kijken…

MNB weerstaat aan de verleiding

MNB weerstaat aan de verleiding

Voorlopig laatste renteverhoging door BoC

Voorlopig laatste renteverhoging door BoC

Van verhoopte winst naar zeker verlies

Van verhoopte winst naar zeker verlies