To peak or not to peak?

Marktrapport

Op de vooravond van de maandelijkse inflatiecijfers orakelt ECB-topvrouw Lagarde dat ze verbaasd zou zijn als inflatie in oktober zijn piek zette. Twee dagen later dreigt ze als monetaire primus de geschiedenis in te gaan als grootste contra-indicator van de eerste inflatieschok die de centrale bank sinds haar oprichting in 1999 moet temmen. Ten minste als we af mogen gaan op de marktreactie…

De eerste nationale Europese inflatiecijfers voor de maand november toonden allemaal hetzelfde beeld. Zowel in Spanje, België, Duitsland als Nederland daalde/stabiliseerde de inflatie op maandbasis wat de jaar-op-jaarvergelijking vaak fors lager trok. Frankrijk vormt de uitzondering op de regel. Lagere prijzen voor energie en nutsvoorzieningen zijn de voornaamste redenen van die dynamiek. In tegenstelling tot Lagarde, oordeelt de markt dat de inflatiepiek wel achter ons ligt. Dezelfde conclusie trok ze eerder al voor de VS, met de sterke rentecorrectie de voorbije maand tot gevolg. Europese rentes verloren gisteren 9 tot 7 basispunten, terwijl de rentecurves minder invers werden. Op Europese geldmarktrentes bestaat nu geen twijfel meer voor de uitkomst van de laatste ECB-beleidsvergadering van het jaar (15/12). Ze zet net als in de VS in op een renteverhoging met 50 basispunten ipv de voorgaande +75 bpn. Dat brengt de Europese depositorente op een neutrale 2%. De vertraging komt er ook al zullen inflatieprognoses opnieuw opwaarts worden bijgesteld. Europese inflatiecijfers voor september en oktober waren immers ruim meer dan verwacht. De vertraging in november kan dat niet compenseren.

We geven Lagarde voorlopig nog het voordeel van de twijfel. Wat de hoofdinflatie betreft, vreest ze vooral dat de wintermaanden gegeven het beperkte energie-aanbod nog voor volatiliteit en hogere energieprijzen kunnen zorgen. Onder de motorkap heeft de ECB-topvrouw overschot van gelijk. De onderliggende kerninflatie steeg in alle Europese landen sterk verder tot nieuwe toppen. Voor België spreken we bijvoorbeeld over meer dan 7% j/j ten opzichte van 6.5% j/j. ECB vicevoorzitter de Guindos zei recent dat kerninflatie de naald in het ECB-kompas is. Zolang die stijgt/hoog blijft, moet er niet aan de beleidsintenties van de ECB getwijfeld worden. Die hogere kerninflatie is één van de redenen waarom de algemene inflatie in Europa ook volgend jaar nog zeer hoog - en boven de beleidsrente - zal blijven.

De ECB start 2023 hoe dan ook met een sterke neiging om het monetaire beleid restrictief te maken om de economische vraag en dus inflatie af te remmen. Renteverhogingen worden aangevuld met een afbouw van obligatieportefeuille (onttrekken van liquiditeit). Ons stokpaardje blijft dat de marktverwachtingen omtrent toekomstige ECB-beleidsrentes te conservatief zijn. Voor 2023 houdt ze rekening met nog eens 50 basispunten in februari, gevolgd door hoogstens twee renteverhogingen met 25 basispunten wat beleidsrentepiek op 2.75%-3% brengt. We denken dat de ECB minstens een neutrale reële beleidsrente nastreeft. Met een inflatie van 3%+ eind 2023 betekent dat dus meer renteverhogingen.

Op de wisselmarkt valt op dat de euro sterk blijft ondanks het relatieve renteverlies. EUR/USD handhaaft zich rond 1.0350. In ons basisscenario waarin globale rentemarkten begin 2023 een nieuwe stap hoger zetten, geven we het voordeel op korte termijn terug aan de dollar. Omwille van de weerbaarheid van de euro is het jaardieptepunt rond EUR/USD 0.95 waarschijnlijk te ver gegrepen en kijken we eerder in de richting van pariteit.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Marktverwachtingen omtrent toekomstige ECB-beleidsrente

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Een week om naar uit te kijken…

Een week om naar uit te kijken…

MNB weerstaat aan de verleiding

MNB weerstaat aan de verleiding

Voorlopig laatste renteverhoging door BoC

Voorlopig laatste renteverhoging door BoC

Van verhoopte winst naar zeker verlies

Van verhoopte winst naar zeker verlies