De laatste rechte lijn

Marktrapport

Na Thanksgiving schakelt de markt traditioneel naar eindjaarmodus. De liquiditeit vermindert en grote positie-aanpassingen komen er alleen als het echt nog nodig is. Die voorwaarde wordt deze week mogelijk nog vervuld. Zowel in EMU als in de VS krijgen we de laatste belangrijke data voor de Fed en de ECB-vergaderingen van midden december.

In de VS zullen de data fors positief moeten verrassen om de markt nog af te brengen van het idee dat de Fed terugschakelt van 75 tot 50 bpn. Morgen krijgen we consumentenvertrouwen. Woensdag volgt het jobsrapport van loonstrookjesverwerker ADP (+200k verwacht), het JOLTS-rapport over de openstaande vacatures en de belangrijke PCE-prijsdeflator (kerninflatie 5% van 5.1%). Donderdag krijgt het ISM-vertrouwen uit de verwerkende nijverheid nog meer aandacht dan anders na de ontgoochelende PMI’s vorige week. Last but not least, zijn er vrijdag de officiële payrolls (ook 200k jobcreatie verwacht). Dat is iets minder uitbundig, maar niet de afkoeling die de Fed nodig acht om de inflatie echt de wind uit de zeilen te nemen. De meeste Fed-gouverneurs steunen ‘terugschakelen’ naar 50 bpn. Dat pikte de markt ook zeer vlot op, met een stevige rentecorrectie tot gevolg, vooral op langere looptijden. Die markt blijft wel selectief in wat ze wel en niet wil horen. Tragere stappen OK, maar tegelijk benadrukt de Fed dat er volgend jaar nog verhogingen nodig zijn. De markt gaat uit van een Fed rentepiek tussen 4.75% en 5.0% (nu 3.75%-4%) Dat lijkt ons op zijn minst krap. Bovendien verdisconteert de markt voor volgend jaar al terug renteverlagingen, iets wat waar Powell en co niet willen van horen. Toevallig of niet, woensdag spreek Powell over de arbeidsmarkt. Hij zal daar waarschijnlijk herhalen dat die uiterst krap blijft, met structurele inflatierisico’s. Of dat voldoende is om de softe marktpositionering om te keren is twijfelachtig. Toch naderen we stillaan het punt waar ook de markt beseft dat ze stevig van de Fed-richtlijn wegloopt. Voor de 10-j rente in de VS (nu 3.65%) is 3.55% een belangrijke volgende technische referentie.

In Europa kijken we uit naar de inflatie voor november (woensdag). De consensus verwacht een ‘vertraging’ tot 0.2% m/m en 10.4 % j/j (van 10.6%). De kerninflatie blijft in de buurt van 5.0%. Voor de EMU is de markt verdeeld tussen een 50 of 75 bpn renteverhoging in december. De Europese korte rentes (vb 2j swap) hebben voorlopig een evenwicht gevonden in de buurt van 3.0%. De Europese lange rentes (10j swap van 3.40% tot nu 2.65%) en de 10j Bund (nu iets beneden 2.0%) hebben er ook een forse correctie opzitten. Eind vorige week zagen we wel eerste, voorzichtige tekenen van mogelijke uitbodeming. 10%+ inflatiecijfers kunnen leiden tot consolidatie richting einde jaar met mogelijk verdere stijging in 2023. Vanmorgen valt alvast op dat de risk-off n.a.v. de opflakkerende Covid-crisis in China maar voor beperkte rentedaling zorgt. Ook de US dollar profiteert nauwelijks. De softe pricing op de Amerikaanse rentemarkt neemt de Amerikaanse munt wind uit de zeilen. We vinden het nog vroeg voor een volgehouden USD-daling. Toch doet EUR/USD een nieuwe poging om de recente top van 1.0479 te ronden. Bij een breuk is 1.0615 de volgende referentie op de grafieken.

EUR/GBP nestelt zich comfortabel in het midden van zijwaartse handelsband

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Een week om naar uit te kijken…

Een week om naar uit te kijken…

MNB weerstaat aan de verleiding

MNB weerstaat aan de verleiding

Voorlopig laatste renteverhoging door BoC

Voorlopig laatste renteverhoging door BoC

Van verhoopte winst naar zeker verlies

Van verhoopte winst naar zeker verlies