Ieder diertje zijn pleziertje

Marktrapport

Na de Nieuw-Zeelandse kiwi in de koolmijn, probeerde gisteren de Zweedse Riksbank de lemmingen een halt toe te roepen. De haviken zwaaien nog steeds de plak en verhoogden de beleidsrente met 75 basispunten van 1.75% tot 2.5%, het hoogste niveau sinds 2008. De verwachte piek van de beleidsrente ligt in de nieuwe kwartaalprognoses tussen 2.75% en 3% ten opzichte van 2.5% in september. Bovendien verwacht de centrale bank de rente stabiel op dat niveau over de volledige beleidshorizon (tot en met eind 2025). Nu de kool en de geit sparen is het paard van Troje binnenhalen. Dan dreigt de centrale bank achteraf nog meer inspanningen te moeten leveren die nog grotere economische littekens zullen achterlaten. De struisvogelpolitiek mbt inflatie is al enkele maanden voltooid verleden tijd. De markt heeft er geen oren naar. Wat baten kaars en bril, als de uil niet zienen wil?

Inflatie is de luis in de pels van de centrale bank. Ze blijft te hoog, ondermijnt de koopkracht en vertroebelt toekomstige investeringsplannen. Daarom moet de rente hoger en lange tijd hoog blijven. Een paardenmiddel dat in koeienletters in de openingsparagraaf van de beleidsverklaring staat. De Riksbank verhoogde de inflatieprognoses voor volgend jaar en 2024 respectievelijk van 8.5% tot 9.3% en van 2.2% tot 3%. De eerste puntvoorspelling voor 2025 staat gemiddeld op 2.4% en voor eind 2025 staat 2.2% in de tabellen. Ondanks een verwachte beleidsrente van 3% over de volledige beleidshorizon, daalt de inflatie (net) niet beneden de 2%-inflatiedoelstelling. Mierenneukerij voor de één, een addertje onder het gras voor de ander. Het risico is dat de centrale bank nog meer inspanningen zal moeten leveren. Ze weet dat dit ten koste gaat van groei zal gaan, maar neemt het erbij. Voor volgend jaar verwacht de Riksbank een economische krimp van -1.2% (tov -0.7% in september) met een mager herstel van 1% in 2024 (tov 1.1%). De werkloosheidsgraad loopt op tot 8.3%.

De markt blijft doof als een kwartel voor de boodschap die centrale bankiers uitdragen. Het concept “hoger voor langer” stinkt als een bunzing, oordeelt ze. In de meeste landen prijst ze renteverlagingen in vanaf de tweede jaarhelft van 2023! Het staat als een tang op een varken. We erkennen de rentecorrectie lager, maar huilen niet mee met de wolven en zitten op vinkenslag voor een nieuwe beweging hoger. Die komt er mogelijk pas na de laatste ECB- en Fed-beleidsvergaderingen (nieuwe groei- en inflatieprognoses) en de illiquide eindejaarsperiode, ook al gooiden verschillende centrale bankiers deze week al visjes uit.

Een over het paard getild broodje-aapverhaal of een waarheid als een koe?! Tijdens de nieuwjaarsrecepties zult u mij snel herkennen. Fier als een pauw of mak als een lammetje.

EUR/SEK: Zweedse kroon corrigeert van zwakste niveaus van dit jaar

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Inflatie: glas eerder halfvol dan halfleeg.

Inflatie: glas eerder halfvol dan halfleeg.

Geldvoorraad in eurozone krimpt niet meer

Geldvoorraad in eurozone krimpt niet meer

MNB speelt hoog spel

MNB speelt hoog spel

Fed heeft markt opnieuw in bedwang

Fed heeft markt opnieuw in bedwang