Amerikaanse PMI’s vloeren USD en rentes

Marktrapport

Gisteren publiceerde S&P Global de PMI’s voor de maand november. Die belangrijke economische vinger aan de pols krijgt vandaag traditiegetrouw de aandacht die ze verdient. Maar anders dan u gewoon bent, hebben we het niet over de Europese – daarvan vindt u de essentie hier – maar wel over de Amerikaanse.

In de VS circuleren twee nationale bedrijfsvertrouwensindicatoren: de PMI’s en de ISM’s. Beide peilen naar hetzelfde maar verschillen in de berekeningswijze en doelgroep. De ISM’s groeiden uit tot de referentie en reduceerden de PMI’s tot data van secundair belang. Dat is ondertussen niet langer zo. De reeks voor de dienstensector brokkelde verder af tot 46,1. Een cijfer lager dan 50 suggereert een economische krimp. Tegen de verwachtingen in vervoegde de maakindustrie met een tuimelperte van 50,4 tot 47,6 de dienstensector in dit contractiegebied. Daardoor kampeert ook de overkoepelende reeks (46,3) al voor een vijfde maand op rij onder 50. Hoge inflatie, onzekerheid en stijgende rentes wegen op de instroom van nieuw werk. Het orderboekje krimpt aan het snelste tempo sinds 2009, de pandemieperiode uitgezonderd. Bestaande bestellingen worden daardoor veel vlotter afgewerkt. De vlottere aanvoer van onderdelen en grondstoffen helpt daarbij. Een afkoelende vraag leidt tot verminderde productie leidt tot een dalende vraag naar arbeid. Het Amerikaanse personeelsbestand groeide in november nog maar amper. Op basis van deze cijfers, voorspelt S&P Global een krimp in het huidige kwartaal van 1% kw/kw (geannualiseerd).

Op vlak van inflatie zien bedrijven voor een zesde maand op rij de productiekost aan een trager tempo stijgen. Die trend uit zich bijvoorbeeld in de sedert maart dalende producenteninflatiecijfers (PPI). Dit sijpelt door in de verkoopsprijzen. Hier en daar kennen ondernemingen kortingen toe in een poging de terughoudende consument te verleiden. Een twijfelende Joe Sixpack was overigens de kernboodschap van de universiteit van Michigan. In hun maandelijkse bevraging bengelt het consumentenvertrouwen kortbij historische dieptepunten. Meer dan de helft van de respondenten denkt dat loongroei volgend jaar onvoldoende zal zijn om inflatie te compenseren.

De nochtans iets trager dan verwachte Amerikaanse inflatie in oktober brak eerder deze maand het momentum van de dollar en de rentes. Als het van de markt afhangt, loopt de Fed-beleidsrente maximaal op tot 5% en volgen volgend jaar al de eerste renteverlagingen, talrijke verbale interventies ten spijt. In cijfers zoals die van gisteren zoekt ze naar bevestiging. Een selectieve lezing van de notulen van de laatste Fed-beleidsvergadering vervolledigde even later de analyse. Amerikaanse rentes doken tot 10 bpn lager in minder liquide omstandigheden aan de vooravond van Thanksgiving, wanneer Amerikaanse markten de deuren sluiten. De dollar incasseerde een tik. EUR/USD ging richting de recente toppen in de buurt van 1,04. Het muntenpaar gaat vandaag op hetzelfde elan verder. De eerstvolgende gelegenheid voor de Fed om de naar onze mening te ver weggelopen markt formeel tot de orde te roepen, is tijdens de beleidsvergadering op 14 december. Voorzitter Powell heeft volgende week woensdag wel de mogelijkheid om de verwachtingen tussentijds wat bij te schaven. 30 november misschien toch maar met stip aanduiden op de agenda.

EUR/USD test recente toppen. Dollarcorrectie gaat voorlopig toch verder.

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Europese economie staat voor donkere zomer

Europese economie staat voor donkere zomer

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

BoE: een dubbeltje op zijn kant …

Geen nieuws is ook nieuws

Geen nieuws is ook nieuws

Met de zegen van Fed-Waller

Met de zegen van Fed-Waller