RBNZ roeit tegen de stroom in

Marktrapport

Recent was wat ’anti-inflatievermoeidheid’ in de markten geslopen. Investeerders zagen goede redenen voor minder agressieve renteverhogingen. Ze trokken een iets lager tempo door naar een minder hoge cyclische piekrente, tegen de boodschap de centrale bankiers in. Vanmorgen was de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) heel duidelijk over haar intenties, met of zonder ‘toestemming’ van de markt.

De RBNZ verhoogde de beleidsrente met 75 bpn tot 4.25%. Dat brengt de cumulatieve verhoging sinds de start in oktober vorig jaar op 4.0%. De stap van 75 bpn was geen verrassing, al ‘hoopte’ een minderheid op 50 bpn. Het sentiment binnen de RBNZ lag duidelijk anders. Een stap met 100 bpn werd besproken, maar niet weerhouden. De echte verrassing kwam van het nieuwe beleidsrapport. Voorzitter Orr en co willen de beleidsrente volgend jaar optrekken tot 5.5%. In augustus leefde het idee dat een top rond 4% zou volstaan om de inflatie terug tot de 1-3% doelstelling te brengen. De RBNZ ziet de beleidsrente ministens tot eind 2024 boven 5%.

De verantwoording voor deze toch wel forse intenties zijn sterk in hun eenvoud. De inflatie (2.2% kw/kw en 7.2% j/j) blijft te hoog en hoger dan verwacht. Ondanks de reeds doorgevoerde renteverhogingen bleef de groei sterk (1.7% kw/kw in kw2) en dat houdt waarschijnlijk aan in de tweede jaarhelft. De gezinsbestedingen blijven sterk ondanks hogere rentes, hoge inflatie en dalende huizenprijzen. De sterke arbeidsmarkt (werkloosheidsgraad 3.3%, met hogere participatiegraad), steunmaatregelen van de overheid, een sneller dan verwacht herstel van de toeristische sector en een goede spaarbuffer ondersteunen de vraag. Laat nu juist het temperen van de vraag een belangrijke voorwaarde zijn om de inflatie terug onder controle te brengen. De conclusie van de RBNZ komt vrij hard over. Door het strakke anti-inflatiebeleid verwacht de RBNZ nauwelijks groei in de fiscale jaren 2023/24 en 2024/25 (telkens 0.1%). De werkloosheidsgraad loopt op tot 5.7%. Dan keert de activiteit terug beneden de maximumcapaciteit, wat de basis legt voor een meer evenwichtige, niet-inflatoire groei later.

De RBNZ heeft niet de dominante positie/voorbeeldfunctie van de Fed of andere grote centrale banken. Toch is haar inschatting een herinnering dat het recente sentiment zowel inzake inflatie als i.v.m. de reactiefunctie van de centrale banken uitgaan van een gunstig scenario dat volgend jaar tegen het licht moet worden gehouden. Mogelijk moet de rente hoger en vooral langer restrictief blijven dan momenteel verdisconteerd.

Nog even naar de marktreactie in Nieuw-Zeeland. Die was verdeeld. De korte rentes stegen tot 25 bpn (2j). De geldmarkten accepteren dat de beleidsrente in de zomer volgend jaar richting 5.5% kan gaan. Zoals in veel andere landen verwacht de markt wel al relatief snel renteverlagingen (eind 2023). De winst van de kiwi dollar was zeer beperkt, zeker tegen de Amerikaanse dollar (NZD/USD 0.6180). Binnen de regio deed de kiwi dollar het de voorbije twee maanden wel opvallend beter dan zijn Australische buur en die trend zet zich vanmorgen door. NZD/AUD steeg van 0.87 in september tot bijna 0.93 nu, wat voor die combinatie een significante beweging is. De kiwi dollar versterkt ook geleidelijk verder tegen de euro (EUR/NZD 1.67). 

EUR/NZD: kiwi dollar herstelt (geleidelijk) verder tegen euro.

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB terug op het pad van de voorzichtigheid

MNB terug op het pad van de voorzichtigheid

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

Pond gaat plat op de buik

Pond gaat plat op de buik

Geen monetaire brexit

Geen monetaire brexit